خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 شهريور 1397 ساعت 11:28 http://www.ibna.ir/fa/gallery/264603/1/گزارش-تصویری-ازآخرین-گفت-وگو-زنده-یاد-صادق-صندوقی -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری ازآخرین گفت وگو با زنده یاد صادق صندوقی -------------------------------------------------- متن :