خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 ارديبهشت 1398 ساعت 10:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/275520/1/نشست-نوآوری-اقتصاد-نشر -------------------------------------------------- عنوان : نشست «نوآوری در اقتصاد نشر» -------------------------------------------------- متن :