خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 آذر 1398 ساعت 15:17 http://www.ibna.ir/fa/shortint/284124/تصمیم-درباره-معافیت-مالیاتی-کاملا-متخصصانه-آگاهانه -------------------------------------------------- دیدگاه مدیر نشر «نگاه معاصر» درباره معافیت مالیاتی ناشران؛ عنوان : تصمیم درباره معافیت مالیاتی کاملا متخصصانه و آگاهانه بود -------------------------------------------------- به اعتقاد اکبر قنبری تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره معافیت مالیاتی ناشران کاملا متخصصانه، آگاهانه و به‌جا بود. متن : اکبر قنبری، مدیر نشر نگاه معاصر در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ادامه قانون معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر گفت: عموماً مالیات در هر صنفی زمانی صورت می گیرد که آن صنف در حال رونق است، زمانی که صنفی رونق ندارد و در حال افول است مالیات نه تنها تاثیر مثبت ندارد، بلکه تاثیر منفی هم دارد. زمانی که شمارگان کتاب به طور متوسط زیر 500 جلد است هزینه های ثابت نشر بر هزینه های متغیر افزایش پیدا می کند و هرگونه چاپ کتاب با توجه به هزینه های موجود برای ناشر صرفه اقتصادی ندارد و برای خانواده ای که از طبقه متوسط شهری است امکان خرید کتاب کمتر می شود. او ادامه داد: در سال های گذشته طبقه متوسط شهری که عموماً کتابخوان بودند نتوانستند خود را با افزایش قیمت تطبیق دهند و هزینه های دیگر نشر بر خوانندگان سنگینی می کند. هرگونه افزایشی که توسط نهادهای دولتی هزینه های ثابت را افزایش دهد باعث می شود قیمت کتاب بالاتر رود و خوانندگان ریزش بیشتری خواهند داشت. از سوی دیگر ناشران قدرت مالی و سرمایه لازم را برای نشر نخواهند داشت و کتاب به سمت سقوط می رود و صنعت نشر که تضمین شده از تولید کتاب است متضرر می شود. مدیر نشر نگاه معاصر اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در جهت ادامه معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بسیار مهم دانست و بیان کرد: اگر صنعت نشر متضرر شود بسیاری از نیروهای فعال در زمینه فرهنگ کتابخوانی بی کار می شوند. بنابراین تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد کاملا متخصصانه، آگاهانه و به جا بود و تاثیر خود را در رونق نشر خواهد گذاشت. همچنان که سال گذشته یارانه های کاغذ توانست قیمت کاغذ را به شدت پایین بیاورد و چرخه نشر را رونق بیشتری دهد. قنبری در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک ناشر آیا از قانون معافیت مالیاتی در این سال ها رضایت داشته است؟ گفت: تاکنون نواقصی بوده است ولی روی هم رفته ناشران راضی بوده اند. یکی از راهکارهایی که در سال های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال آن بود کاغذ را با یارانه های خاص در بین ناشران توزیع کند و این باعث شد قیمت کاغذ پایین بیاید. ما باید فضای کتابخانه های عمومی را با افزایش خرید رونق ببخشیم. او حذف نگاه سلیقه ای از ممیزی کتاب ها را دیگر موضوعی دانست که کتابخوانی را سبب خواهد شد و در این باره افزود: هر اندازه سخت گیری های سلیقه ای در مجوز کتاب بیشتر شود کتابخوانی کاهش می یابد. خط قرمزها باید توسط ناشران اعمال شود تا مخاطبان و نویسندگان احساس کنند که با آزادی کامل می توانند کتاب را بخوانند. اگر اعمال سلیقه های سخت گیرانه کاهش یابد خواننده بدون سانسور و یا احساس سانسور به سمت مطالعه می رود.