خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 شهريور 1399 ساعت 15:33 http://www.ibna.ir/fa/naghli/296031/شناخت-تنگناهای-اجتماعی-بررسی-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : «شناخت تنگناهای اجتماعی» بررسی می‌شود -------------------------------------------------- کتاب «شناخت تنگناهای اجتماعی» نوشته ساتوشی فوجی دوشنبه(۳۱ شهریور ماه) در سرای اهل قلم نقد و بررسی می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب شناخت تنگناهای اجتماعی: روان شناسی اجتماعی کاربردی در شهر (روان شناسی برای مشکلات شهری، حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی) از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دوشنبه(۳۱ شهریور ماه) ساعت ۱۱ در سرای اهل برگزار می شود. کتاب شناخت تنگناهای اجتماعی مانند پلی بین اندیشمندان نظری و دانشمندان رفتاری-کاربردی باشد که با استفاده از این منبع مفید دانشمندان پایه متوجه می شوند چگونه دانش عملی خود را در دنیای واقعی به کار گیرند، همچنین می توانند هنگام رویارویی با تنگناهای اجتماعی جدید آن ها را به روش های عملی حل کنند. محققان و متخصصان کاربردی از طریق تحقیقات اساسی در مورد تنگناهای اجتماعی با راه حل های جدید آشنا می شوند و از تنگناهای عملی جدیدی که باید با یک رویکرد عملی حل شوند، آگاه می شوند. این نشست با حضور مجید صفاری نیا مترجم کتاب و دکتر زهره رافضی و دکتر علیرضا پورخائفی به عنوان منتقد از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی @khaneyeketab به صورت زنده پخش می شود.