خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 12 مرداد 1399 ساعت 9:58 http://www.ibna.ir/fa/gallery/293845/1/کتابفروشی-رهنما-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : کتابفروشی «رهنما» به روایت تصویر -------------------------------------------------- خبرگزاری کتاب ایران قصد دارد در راستای حمایت از صنف کتابفروشان، به معرفی و انتشار گزارش تصویری از آنان بپردازد. گزارش پیش رو، روایتی تصویری از کتابفروشی «رهنما» واقع در تقاطع خیابان دوازده فروردین و شهدای ژاندارمری است. متن :