خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 اسفند 1389 ساعت 12:30 http://www.ibna.ir/fa/naghli/99361/400-اثر-مركز-نشر-دانشگاهي-نمايشگاه-كتاب-افغانستان -------------------------------------------------- كارشناس مركز نشر دانشگاهي خبر داد عنوان : 400 اثر مركز نشر دانشگاهي در نمايشگاه كتاب افغانستان -------------------------------------------------- كارشناس مركز نشر دانشگاهي از حضور اين مؤسسه در نمايشگاه بين‌المللي كتاب افغانستان خبر داد و گفت: بيش از 400 عنوان كتاب مركز نشر در اين نمايشگاه عرضه شده است.\ متن : مريم طاهريان در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) گفت: نمايشگاه كتاب افغانستان روز گذشته، 21 اسفند ماه در كابل افتتاح شدو تا 28 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. مركز نشر دانشگاهي 400 عنوان كتاب خود را به تفكيك حوزه هاي مختلف در غرفه اي جداگانه در نمايشگاه ارايه كرده است. وي با اشاره به اينكه اين نمايشگاه به صورت مشترك ميان ايران و افغانستان برگزار شده است، افزود: مركز نشر دانشگاهي علاوه بر ارايه 400 عنوان كتاب خود، 150 عنوان از آثار ساير دانشگاه هاي عضو شبكه عرضه فراگير كتاب دانشگاهي را نيز در اين غرفه ارايه كرده است. طاهريان در ادامه افزود: كتاب هاي مركز نشر به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي در اين نمايشگاه عرضه شده است. كارشناس مركز نشر دانشگاهي با تاكيد بر اينكه رويكرد اصلي اين نمايشگاه براساس كتاب هاي فرهنگي، ديني و مذهبي است، توضيح داد: اين نمايشگاه در راستاي گسترش فرهنگ اسلامي در ميان كشورها راه اندازي شده و علاوه بر مركز نشر، برخي ديگر از ناشران دانشگاهي از جمله انتشارات سمت، دانشگاه تهران و الزهرا (س)نيز در آن شركت كرده اند. وي در پايان اظهار داشت: برخي از مسوولان و كارشناسان مركز نشر دانشگاهي براي نمايش و فروش آثار غرفه، اكنون به افغانستان سفر كرده اند. نمايشگاه بين المللي كتاب افغانستان 21 تا 28 اسفند ماه برپا خواهد بود.