خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 19 خرداد 1388 ساعت 11:48 http://www.ibna.ir/fa/naghli/42390/ادبیات-کهن-الفبای-فارسی -------------------------------------------------- بازآفرين «اسرارنامه» مطرح كرد عنوان : ادبیات کهن، الفبای فارسی است -------------------------------------------------- علیرضا روشن از نویسندگانی است که در مجموعه «یکی بود یکی نبود» مسوولیت بازآفرینی «اسرارنامه عطار» را بر عهده داشته. وی اعتقاد دارد ادبیات بار سنگین اندیشه و تاریخ ملت ایران را بر دوش می کشد و ادبیات کهن در حکم الفبای زبان و ادب فارسی است که باید با دقت مطالعه شود. متن : روشن در گفت و گو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با بیان این مطلب افزود: در نتیجه آشنایی که یوسف علیخانیبا کار قبلی من بر روی فیه مافیه داشت، بازنویسی اسرارنامه عطار را به من پیشنهاد کرد. وی درباره نحوه انتخاب حکایت ها برای بازآفرینی ادامه داد: اسرارنامه عطار نيشابوري، منظومه اي به زبان ساده و با كمترين ابيات مشتمل بر۱۸ مقاله و۱۰۱ حکایت است. برای مجموعه یکی بود یکی نبود۲۹ حکایت آن را که قابلیت بیش تری برای تبدیل شدن به داستان ساده در حد نوجوانان داشت برگزیدم. روشن در توضیح بیش تر این امر گفت: در تبدیل حکایت ها و روایت های عطار به داستان، بر عناصر، وقایع و حتی اسامی ای که عطار به کار گرفته بود تاکید داشتم و سعی كردم شخصيت و فضاسازی به گونه ای باشد که مخاطب کاملا در جریان مثل، پند و اندرزی که عطار در نظر داشته قرار گیرد. وی با اشاره به ویژگی اسرارنامه تاکید کرد: اسرارنامه در برگیرنده پاره ای معانی است که عطار در هر حکایت به کار گرفته و هیچ گره گشایی در رابطه با آن ها صورت نداده. یعنی تنهابه اتفاقات اشاره کرده اما درباره آن ها توضیحی نداده است. عطار رازی را برملا نمی کند و من نیز در تمام بازآفرینی های این کتاب به خطی که در حکایت های عطار وجود دارد وفادار ماندم. روشن با تاکید بر ادبیات کلاسیک به عنوان بخشی از تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایرانی مطرح کرد: ما در گذشته متون فلسفی و با زبان فلسفه نداشته ایم؛ این در حالی است که اکثر متون ما ادبی بوده و ادبیات به عنوان ظرفی برای حمل مظروف های مختلف مانند پند، انتقال فرهنگ و تاریخ به کار می رفته است. وی ادامه داد: ازسوی ديگر بیش ترین استفاده تاریخی از ادبیات کهن در حوزه واژگانی است و انسان ها خودشان را با واژه منتقل می کنند، نمونهاین واژگان را می توان درفرهنگ لغت دهخدا دید. این نویسنده اظهار داشت: بخشی از شعرهای ما در ادبیات فدای محتوی، نکته های عارفانه و مثل ها شده اند. با استخراج قصه های نهفته در میان آن ها می توانیم توانایی شاعران را در داستان پردازی نمایان کنیم؛ به ظرائف اخلاقي و نكته هايي كه آنان مد نظر داشته اند بپردازيم و با شیوه روایی نو توجه مخاطبان را به خواندن این آثار جلب کنیم. نویسنده این کتاب درباره نسخه ای که در بازآفرینی به کار گرفته افزود: تصحیح شفیعی کدکنی از اسرار نامه با توجه به علامت گذاری های متن، ذکر دلایل برای نقل قول هایش و این که تصحیح او مبتنی بر نسخه های پیشین بوده ومنابعی که عطار از آنها متاثر شده را ذکر کرده، یکی از مناسب ترین نسخه های موجود استو من همینتصحیح رادر بازآفرینی به کار گرفتم. وی در پاسخ به این سوال که چه دشواری هایی را برای بازآفرینی متحمل شده اظهار داشت: زبان فارسی دارای ویژگی پیچیدگی و دشواری های زبانی است. از سوی دیگر متن اصلی اسرارنامه شعر بوده و به صورت مختصر و فشرده نکته ها و مطالبی در آن آورده شده که برگرداندن آن به فضای داستان، باز کردن نکته ها و شخصیت پردازی با حفظ دقت در از دست ندادن خط اصلی کتاب و آوردن مطالب به صورت مفهوم برای نوجوانان از جمله دشواری های موجود در بازآفرينی چنین کتابی است. عليرضا روشن متولد۱۳۵۵ در تهران و فارغ التحصيل كارشناسي ادبيات نمايشي است. در حال حاضر نيز به خبرنگاري مشغول است.