خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 آذر 1396 ساعت 9:26 http://www.ibna.ir/fa/shortint/255701/شعرهای-یمینی-شریف-نوعی-آموزش-مدرن -------------------------------------------------- شهرام اقبال‌زاده در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد: عنوان : شعرهای یمینی‌شریف نوعی آموزش مدرن است به مناسبت سالروز درگذشت عباس یمینی‌شریف -------------------------------------------------- شهرام اقبال‌زاده، نویسنده، مترجم و ویراستار ادبی، معتقد است عباس یمینی‌شریف از پیشگامان شعر کودک است و شعرهایی که برای بچه‌ها سروده نسبت به آموزش و پرورش خشک و خشن آن زمان که کودک را آدم حساب نمی‌کردند، آموزش مدرن محسوب می‌شود. متن : شهرام اقبال زاده در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به مناسبت سالروز درگذشت عباس یمینی شریف، آموزگار، شاعر و نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک، گفت: اگر سیر تحولات ادبیات کودک و نطفه های اولیه ادبیات کودک نوین را، از مشروطیت تابه حال، بررسی کنیم می بینیم که سرآغاز شعر کودک به صورت نوشتاری و کتاب اختصاصی شعر کودک به یمینی شریف برمی گردد؛ آن هم در زمانی که کودک و شعر کودک خیلی جدی گرفته نمی شد. اگر خاطرات یمینی شریف را در کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران بخوانیم، می بینیم درباره مشقات آموزش در مکتب خانه ها صحبت کرده است؛ چه از نظر روش های سخت گیرانه آموزش و چه از نظر متن های دشوارخوانی که آموزش داده می شد. این نویسنده و مترجم افزود: یمینی شریف زمانی شروع به شعر گفتن برای کودکان و نوجوانان می کند که ادبیات کودک و شعر کودک برهوتی بیش نیست و شاعر کودک به آن معنا که باید وجود ندارد و همه آثار بیشتر حول محور داستان بوده است. یمینی شریف از پیشتازان شعر کودک در ایران محسوب می شود، که خیلی جدی وارد این عرصه شد و همه نقدها را به جان خرید. نویسنده ارج نامه عاشقی ادامه داد: هرچند نگاه آموزشی و اندرزگویانه در شعرهایش دیده می شود، اما با این حال شعرهای ماندگاری مانند گل های خندان / فرزندان ایران را نیز در کارنامه خود دارد که همه ما ایرانی ها آن را حفظ هستیم و در آن با زبانی ساده و روان، حس وطن دوستی را بیان می کند. یمینی شریف از این دست شعرها کم ندارد اما در عین حال در برخی شعرهایش نگاه های آموزشی و اندرزگویانه وجود دارد که بعدا از سوی منتقدان مورد نقد قرار گرفت. شهرام اقبال زاده به گفته این ویراستار، صمد بهرنگی نخستین کسی است که این نقد را به شعر یمینی شریف وارد کرده و بعدها محمود کیانوش در کتاب شعر کودک روی آن تاکید می کند. اما به طور کلی کسی که راه را باز کرد یمینی شریف بود و نمی توانیم او را از ریشه نفی کنیم. چند سال پیش زری نعیمی، منتقد ادبی، در نکوداشت عباسی یمینی شریف نقد تند و تیزی علیه این شاعر ارایه کرد و معتقد بود که یمینی شریف اصلا شاعر کودک نبوده است. این حرف صحیح نیست و فرافکنی تاریخی است. نعیمی انتظار داشته محصولی که تازه کاشته شده یک دفعه ثمر بدهد و این امکان پذیر نیست. واقعیت این است که در آن زمان خلأ و برهوت، یمینی شریف به عنوان پیشگام شعر کودک اشعار ماندگاری هم دارد و اینچنین نقدهای تند و تیزی به او غیر تاریخی است و روا نیست، چون دچار زمان پریشی است. یمینی شریف جایگاه ویژه ای از نظر تاریخی در شعر کودک دارد. اقبال زاده در ادامه به دو ویژگی برجسته دیگر یمینی شریف اشاره کرد و گفت: او بنیان گذار یکی از نخستین مدرسه های نوین در ایران است و تاحدی نگاهی متفاوت به آموزش وپرورش کودکان دارد و از پیشگامان مدارس مدرن در ایران است. دومین مساله فعالیت او در نهادسازی در ایران است؛ او از بنیانگذاران شورای کتاب کودک محسوب می شود. یمینی شریف به همراه کسانی چون توران میرهادی، معصومه سهراب، یحیی مافی، صمد بهرنگی، محمود کیانوش و افرادی دیگر از بنیانگذاران نهاد کودکی در ایران بود. مترجم دولت های فرومانده گفت: در آن زمان همه موسسان شورای کتاب کودک نگاه انتقادی به آموزش رسمی آموزش و پرورش وقت داشتند. در نتیجه مدارسی مدرن تاسیس کردند. بر این اساس شعرهایی هم که در آن زمان یمینی شریف برای بچه ها سروده است نسبت به آموزش و پرورش خشک و خشن آن زمان به نوعی کمابیش آموزش مدرن محسوب می شده است چرا که در آن زمان معلمان مدارس معتقد بودند تا نباشد چوب تر/ فرمان نبرد گاو و خر و اگر خطایی از دانش آموزان سر می زد، می گفتند: از کدام طویله آمده اید؟ یعنی بچه ها را نوعی حیوان تلقی می کردند و به بچه های خاطی می گفتند: آدمت می کنم!. یعنی بچه، آدم نبود و قرار بود در مدرسه به وسیله معلمان آدم شود! یمینی شریف این نگاه را نداشت و در فضایی که شعر کودک را مسخره می کردند و کودک را آدم حساب نمی کردند این جسارت را داشت که شعر کودک بسراید. نمی شود، بی توجه به آن زمان و آن فضا بی پروا به او تاخت.