خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 آذر 1391 ساعت 10:23 http://www.ibna.ir/fa/naghli/154604/تدوین-خاطرات-دو-فرمانده-کتاب-های-روزگاران -------------------------------------------------- عنوان : تدوین خاطرات دو فرمانده در کتاب‌های «روزگاران» -------------------------------------------------- جلدهای چهارم و پنجم مجموعه کتاب‌های «روزگاران» به خاطرات دو فرمانده از لشکر 25 کربلا در سال های دفاع مقدس اختصاص دارند.- متن : حسین یاقوتی، نویسنده مجموعه روزگاراندر گفت وگو باخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: در جلد چهارماین مجموعه به سرگذشت غلامعلی صابری مقدم می پردازم. او مسوولیت های مختلفیچون فرماندهی گروهان، تدارکات وستاد لشکر 25 کربلا در سال های دفاع مقدس را تجربه کرده است. یاقوتی درباره ویژگی های این فرمانده توضیح داد: همراهی او با فرماندهان دفاع مقدس و گستردگی مسوولیت ها و طی کردن مسیر سلسله مراتبی در بر عهده گرفتن سِمَت ها باعث شدند تا دو نوع خاطرات را از اوبرای کتاب چهارم روزگاران در نظر بگیرم؛ نخست خاطرات او از جبهه های نبرد و دیگر، خاطرات دیگران از اوو تمامی مسوولیت هایی که تجربه کرده است. نویسنده کتاب نشان عشق درباره دیگر فرمانده ای که قصد نگارش خاطراتش را دارد، گفت: پنجمین جلد از مجموعه روزگاران به خاطرات یحیی خالقی اختصاص می یابد. او فرمانده گردان محمد رسول الله(ص) از لشکر 25 کربلا بود و از فرماندهانی محسوب می شود که شجاعت بسیاری در دوران دفاع مقدس به خرج داد. وی افزود: نگارش ایندو کتابحدود6 ماه به طول می انجامد و امیدوارم بتوانم این دو اثر را تا نمایشگاه بین المللی کتاب در سال آینده منتشر کنم. به گفته یاقوتی، جلد چهارممجموعهروزگاراندر مرحله مصاحبه و ضبط خاطراتاست و هماهنگی های لازم برای مصاحبه با یحیی خالقی، به عنوانفرمانده مورد نظر جلد پنجم انجام شده است. ویسومین کتاب مجموعه روزگاران را هم در دست نگارش دارد. او در این کتاب خاطرات ناصر رزاقیان از فرماندهان دوران دفاع مقدس رااز زاویهعلوم نظامی می نویسد. جلددوم اين مجموعه چهارم تير ماه 1391 رونمايي شد. اين نوشتار سرگذشت شش جانباز جنگ تحميلي عراق علیه ایران را در بر دارد و از سوی نشر شاهد در قطع رقعی و 328 صفحه با شمارگان سه هزار نسخه و به بهاي 50 هزار ريال عرضه شده است.