خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 آبان 1392 ساعت 14:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/184944/حدیث-ایمان -------------------------------------------------- عنوان : حدیث ایمان آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری -------------------------------------------------- ايبنا - خواندن يك صفحه از‌‌ يك كتاب را مي‌توان چند گونه تعبيركرد؛ چيدن شاخه گلي از يك باغ، چشيدن جرعه‌اي از اكسير دانايي، لحظه‌اي همدلي با اهل دل، استشمام رايحه‌اي ناب، توصيه يك دوست براي دوستي با دوستي مهربان و... متن : معاد و گستره لغوی و معنایی واژه معاد کاربرد بسیار گسترده ای دارد؛ گاه کل مباحثی را که مربوط به مرگ، قیامت، حساب و کتاب اعمال، عالم قبر، برزخ، قیامت، بهشت، جهنم و... می شود با لفظ معاد یاد می کنند و عنوان می نهند. علمای اسلامی از اصل معاد، به عنوان یکی از اصول دین یاد می کنند. واژه معاد از ریشه عَود به معنای بازگشتن است. این واژه ممکن است مصدر میمی (بازگشتن) یا اسم مکان (بازگشت) یا اسم زمان (زمان بازگشت) باشد. در تفسیر آن نیز اختلاف فراوانی وجود دارد. از این رو می توان معاد را به معنای بازگشت روح انسان به بدن او در روز قیامت، یا بازگشت نهایی به سوی مبدأ نخستین (خداوند) دانست. چنانچه دیدگاه دوم را بپذیریم برای معاد معنای ژرفی انتخاب کرده ایم که بر طبق آن، معاد پرده از حیات پس از مرگ و استمرار هستی انسان پس از برون رفت از عالم طبیعت، و نیز حرکت صعودی انسان به سوی مبدأ خویش برمی دارد و این حقیقت را دیگر بار مطرح می سازد که انسان از خدا آغاز شده و به سوی خدا بازگشت داده شده است (أنا لله و إنا إلیه راجعون) صفحه 137/ حدیث ایمان/ آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری/ نشر نی/ چاپ اول/ سال 1391/ 330 صفحه/ 5500 تومان