خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 بهمن 1397 ساعت 8:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/271622/مدعی-فروش-212هزار-نسخه-کتاب-خود-باید-پاسخگو-باشد -------------------------------------------------- واکنش به گزارش ایبنا؛ عنوان : مدعی فروش 212هزار نسخه کتاب خود باید پاسخگو باشد توضیحات دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی درباره ادعای یک ناشر ـ مؤلف -------------------------------------------------- در پی انتشار گزارشی درباره ادعای مولف-ناشری که با چسباندن برچسب روی اطلاعات کتاب مدعی بود کتابش به چاپ 212رسیده است، دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی توضیحاتی را برای انتشار در ایبنا ارسال کرد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، توضیحات دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی(اداره کتاب) به شرح زیر است: توضیحات دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی درباره ادعای یک ناشر ـ مؤلف به دنبال درج گزارش مورخ 15/11/97 خبرگزاری کتاب (ایبنا) درباره ادعا فروش 212 هزار نسخه از یک کتاب به آگاهی می رساند: ـ فرآیند صدور مجوز اعلام وصول کتاب در سامانه قدیم صدور مجوز، دارای اشکالاتی بود و امکان کنترل ترتیب و تعداد نوبت چاپ کتاب توسط کاربران در آن وجود نداشت که متأسفانه این خلاء موجب سؤاستفاده برخی ناشران و مؤلفان می شد. هرچند سؤاستفاده کنندگان خود باید پاسخگوی تیراژ و تعداد نوبت های چاپ غیرواقعی کتب خود باشند اما دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برای رفع این خلاء سامانه جدید خود را به گونه ای طراحی نموده است که دیگر امکان صدور مجوز اعلام وصول متعدد در یک روز میسر نیست. ـ یکی از مشکلات در فرآیند صدور مجوز چاپ و نشر کتاب، پدیده ناشر مؤلف بوده که در سال های اخیر متأسفانه به طور گسترده ای رو به افزایش گذاشته و باعث وقوع تخلفاتی از قبیل کتاب سازی، تیراژسازی، و غیره شده بود. دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی برای مقابله با این پدیده، صدور مجوز برای ناشر مؤلف را به دلیل نداشتن مبنای قانونی متوقف کرده است. ـ دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در راستای وظایف ذاتی خود، در اموری که مربوط به حقوق کسب و کار ناشران و بعضا مولفان می باشد هیچ گونه دخالتی نمی کند و ادعای هماهنگی با مسئولان اداره کتاب واقعیت خارجی ندارد. لذا مولف محترم خود باید پاسخگوی چگونگی چاپ، توزیع و فروش کتاب خود براساس اسناد بازار کسب و کار حوزه کتاب باشد. دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی * مشروح گزارش مورد اشاره با عنوان ادعای فروش 212 هزار نسخه از یک کتاب/ ناشر-مولف: با اداره کتاب هماهنگ بودم! را اینجا بخوانید.