خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 9 مرداد 1398 ساعت 15:37 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/279020/ششمین-هم-اندیشی-جایگاه-مطالعات-قرآنی-تحول-علوم-انسانی-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : ششمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی فراخوان داد -------------------------------------------------- ششمین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی با مطالعه موردی مسئولیت اجتماعی اعلام فراخوان داد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ششمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی با مطالعه موردی مسئولیت اجتماعی برگزار می کند. مهلت ارسال چکیده مقالات پایان شهریورماه 1398 و زمان اعلام چکیده های برگزیده مهرماه 1398 است. مهلت ارسال اصل مقالات آذر 1398 و زمان برگزاری همایش بهمن 1398است. قرآن، جامعه مدنی و مسئولیت اجتماعی؛ قرآن و مسئولیت خلاق در ادبیات و هنر؛ قرآن و مسئولیت اجتماعی از منظر تاریخ انگاره؛ قرآن و نیازهای فلسفی مسئولیت اجتماعی؛ قرآن و حقوق مسئولیت مدنی؛ قرآن، حق، عدالت و مسئولیت اجتماعی؛ قرآن، مسئولیت شناسی آموزش و مسئول پروری؛ قرآن، مسئولیت سازمانی و مسئولیت ملی؛ قرآن، مسئولیت اجتماعی و نقش های انسان شناختی؛ قرآن و مسئولیت اجتماعی علم و دانشگاه و مفهوم فقهی تفکیک در زندگی اجتماعی محور مقالات را تشکیل می دهند. مقالات برگزیده در مجله علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به چاپ خواهند رسید. نشانی دبیرخانه همایش تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات قرآنی و ایمیل به نشانی quran.socialresponsibility@gmail.com است.