خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 بهمن 1399 ساعت 11:46 http://www.ibna.ir/fa/note/302726/انقلاب-اسلامی-زمینه-ها-پیامدها-دستاوردها -------------------------------------------------- مرور یک کتاب؛ عنوان : انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها، پیامدها و دستاوردها -------------------------------------------------- محمدرضا زروندی دانش‌آموخته حوزه و فارغ‌التحصیل علوم سیاسی، کتاب «انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها، پیامدها و دستاوردها» اثر جدید «منوچهر محمدی» را مرور کرده است. متن : خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در قم - محمدرضا زروندی: انقلاب اسلامی ایران برخلاف انقلاب های بزرگی مانند انقلاب فرانسه و روسیه بر پایه همبستگی دین و سیاست و با تکیه بر آرمان های مذهبی افراد جامعه شکل گرفته بود و از آن جهت که در کنار ارائه قالب جدید حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین، به معتقدینش سعادت اخروی را وعده می داد، در میان تحولات جهانی جایگاه خاصی را پیدا کرده بود. منوچهر محمدی پس از انتشار مطالب فراوان در زمینه انقلاب اسلامی، بر اساس روش های جدید سیاسی- اجتماعی و با احتراز از تکرار مطالب و وقایع نگاری نظریه پردازی، کتاب انقلاب اسلامی را منتشر کرده است و در ضمن انقلاب را به تنهایی یا در مقایسه با دیگر انقلاب های جهان تحلیل می کند. کتاب انقلاب اسلامی با عنوان فرعی زمینه ها، پیامدها و دستاوردها در هشت فصل به مسائل نظری، علل و عوامل، زمینه های بروز انقلاب اسلامی، پیامدها و در پایان جایگاه آن در میان انقلاب های بزرگ جهان پرداخته است و با اشاره به دستاوردها تحلیل مناسبی از انقلاب به خوانندگان ارائه می دهد. مؤلف در مقدمه کتاب به اهمیت انقلاب اسلامی اشاره می کند: انقلاب اسلامی همان طور که خواهیم دید نه تنها سبب تغییر تاریخ ایران و خاتمه یافتن سلطنت چند هزارساله شاهنشاهی گردید، بلکه به واسطه آن تاریخ اسلام متحول شد و علاوه بر آن نظام سلطه سیصد ساله به پایان رسید و نویدبخش بازگشت دوران طلایی تمدن هزارساله اسلامی گشت. در فصل اول به مفهوم انقلاب پرداخته و آن را تغییر سریع بنیانی در ارزش ها و باورهای مسلط، نهادهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی، رهبری و روش های حکومت توأم با خشونت داخلی تعریف می کند و با انواع دگرگونی های سیاسی- اجتماعی از قبیل رفرم، نهضت های استقلال طلبانه و جدایی خواهانه، کودتا و شورش مقایسه می کند.در فصل دوم اوضاع قدرت سیاسی و اجتماعی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را با توجه به اقتدار شاه، ترکیب و بافت مردم تحلیل و تبیین می کند. در فصل سوم مشارکت گسترده مردمی، روحانیت و مکتب انقلاب را به عنوان علت های پیروزی انقلاب معرفی و همچنین نقش های سه گانه امام خمینی به عنوان نظریه پرداز، فرمانده و معمار انقلاب اسلامی را بیان می کند.در انقلاب اسلامی عواملی به تحولات سیاسی-اجتماعی شتاب و سرعت دادند و موجب از هم گسیختن شیرازه امور و سقوط رژیم حاکم شدند که این عوامل همواره موردتوجه بسیاری از تحلیلگران است.منوچهری در فصل چهارم به بررسی عوامل شتابزا انقلاب ازجمله اجرای حقوق بشر کارتر، بروز مرض شاه و تلاش شاه در مدرنیزاسیون سریع کشور می پردازد. فصل پنجم با شرایط و اوضاع بعد از پیروزی انقلاب مواجه و با سیر انقلاب تا نظام سازی آشنا می شویم. تنش انقلاب با توطئه های داخلی و خارجی مانند درگیری با گروهک ها، فتنه ها، کودتا و جنگ را مرور می کنیم.در فصل شش نویسنده در تلاش است انقلاب اسلامی را با انقلاب های بزرگ فرانسه و روسیه مقایسه کند و برتری آن را از حیث مشارکت مردمی، رهبری انقلاب و ایدئولوژی به اثبات برساند.در دو فصل پایانی دستاوردهای انقلاب را با روش کل نگر می شمارد و آسیب های آن را موردبررسی قرار می دهد. کتاب انقلاب اسلامی با عنوان فرعی زمینه ها، پیامدها و دستاوردها تألیف منوچهر محمدی با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه در ۲۳۲ صفحه از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.