خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 8 فروردين 1399 ساعت 14:59 http://www.ibna.ir/fa/report/288723/یکپارچگی-بی-خطر-ملایم-سازگار-محیط-زیست -------------------------------------------------- عنوان : یکپارچگی بی‌خطر، ملایم و سازگار با محیط زیست بهبود رابطه انسان و موجودات با طبیعت -------------------------------------------------- کتاب «معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی»، با اشاره به اهداف اکولوژیک یا به زبان ساده همان طراحی سبز، مزایای این نوع معماری ازجمله پاسخ به نیازهای عملکردی و مدیریت انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، معماری یا طراحی اکولوژیک در تعریفی ساده عبارت است از هر نوع طراحی که اثرات زیست محیطی مخرب را با فرایندهای زندگی به حداقل برساند. تعریف طراحی اکولوژیک زمانی به کار می آید که با دید مثبت به آن نگاه کنیم و تلاش ما رسیدن به طراحی سبز باشد و نه فقط کنارآمدن با محدودیت های آن. یکی از جنبه های اساسی سیستم های طبیعی آن است که اکوسیستم ها و تمامی بیوسفر نسبتاً پایدار و برگشت پذیرند. توانایی سیستم های طبیعی در مقابله با تخریب ها و بازگرداندن آن ها از شُک های منظمی که به آن ها وارد می شود، اصلی مهم در نگهداری و مدیریت سیستم های اکولوژیک است. حفظ یکپارچگی و دست نخوردگی شبکه موجودات، عملکرد و فعالیت های آن ها درون اکوسیستم و شبکه ای که سیستم های مختلف را به یکدیگر ارتباط می دهند، برای تضمین پایداری و حیات آن ها لازم است. به طور کلی معماری پایدار را می توان معماری دانست که نسبت به ویژگی ها و شرایط محیطی، مکانی پاسخگو بوده و کمترین صدمات را به محیط زیست بزند. کتاب معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی از سری کتاب های فناوری های آینده در معماری و شهرسازی، تألیف هادی محمودی نژاد؛ دکترای معماری با گرایش بیونیک و پژوهشگر مطالعات بین رشته ای زیستی در معماری است. ضمن پرداختن به مباحث مرتبط با معماری اکولوژیک و مزایا و الزامات آن، مدیریت انرژی را با ذکر نمونه هایی موفق به عنوان موضوعی مهم و محوری در این زمینه تشریح می کند. رابطه ملایم بین سیستم های انسان ساخت با اکوسیستم های طبیعی هدف از طراحی اکولوژیک یکپارچگی بی خطر و ملایم با محیط است. در اصل در طراحی اکولوژیک روند و فعالیت های انسانی با روند الگوهای وسیع تر و تمایلات فیزیکی طبیعت هماهنگ شده اند. فرضیه و پیامد غالب در طراحی اکولوژیک، یکپارچگی تمامی سیستم های انسان ساخت با فرایندها و سیستم های طبیعی در بیوسفر است. منظور از بیوسفر کلیه نقاط قابل زندگی بر روی کره زمین است که واجد حیات بوده و یا استعداد وجود حیات را دارا می باشد. محیط طبیعی یا بیوسفر را می توان ترکیبی ناهمگن یا موزائیکی از اکوسیستم ها دانست که آن را به صورت یک کل واحد شکل داده اند. تغییرات و ایجاد زوال در اکوسیستم ها باعث ایجاد تغییرات و زوال در محیط طبیعی خواهد گردید. بنابراین اساس طراحی اکولوژیک بر پایه نظریه اکوسیستم ها و در مسیر احیاء و پایداری آن ها و ایجاد رابطه ملایم بین سیستم های انسان ساخت با اکوسیستم های طبیعی می باشد. استفاده از مصالح مناسب با اقلیم برای صرفه جویی در انرژی بحران انرژی، آلودگی محیط زیست، پدیده گرم شدن زمینه و جزیره گرمایی شهرهای بزرگ از مسائل قرن حاضر در سراسر دنیا محسوب می شود که همه اینها موجب می شود که انرژی زیاد صرف گرم و خنک کردن فضاها شوند که باید به نوعی با استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود کمک کنیم و مصرف انرژی را کاهش دهیم که یکی از این راهکارها، طراحی ساختمان های پایدار یا سبز می باشد که در این بناها باید از اتلاف انرژی جلوگیری شود و با ارائه راه حل هایی باعث استفاده مجدد از انرژی شوند که در معماری اکوتک سعی بر این است که بناهایی سامخته شوند که نه تنها از اتلاف انرژی جلوگیری نمایند، بلکه باعث استفاده مجدد و بهینه از انرژی بازیافت شوند که در واقع یکی از مهم ترین شاخص های معماری پایدار، جلوگیری از اتلاف انرژی و تجدید انرژی و استفاده از فضای سبز در بناها می باشد. همچنین استفاده از مصالح و فناوری های مناسب با اقلیم، نقش مهمی در صرفه جویی انرژی دارند. طراحی برای انسان اصل طراحی برای انسان، شاید مهم ترین اصل از معماری پایدار است. این اصل، ریشه در نیازهایی دارد که برای حفظ و نگهداری عناصر زنجیره ای اکوسیستم لازم است که آن ها نیز به نوبه خود بقای انسان را تضمین می کنند. این اصل دارای سه استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری-طراحی سایت و راحتی انسان است که تمرکزشان بر افزایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از آن و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از آن هاست. در واقع می توان گفت که برای رسیدن به معماری پایدار، طراح باید این مراحل و اصول را که تعریف کننده یک چارچوب اصلی برای طراحی پایدار است را در طرح خود لحاظ و برحسب مورد، ترکیب و متعادل کند؛ اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و یا کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حداکثر بکارگیری انرژی های طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان ها و کلیه موجودات زنده و هماهنگی با محیط طبیعی. هدف از طراحی این ساختمان ها، کاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است. کتاب معماری اکولوژیک و مدیریت انرژی در 180 صفحه با شمارگان 300 نسخه به بهای 45 هزار تومان از سوی نشر طحان به بازار نشر عرضه شده است.