خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 فروردين 1398 ساعت 12:43 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/273783/1/گزارش-تصویری-ایبنا-ازکتابخانه-جندی-شاپوردرایران-مال -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری ایبنا ازکتابخانه جندی شاپوردرایران مال -------------------------------------------------- متن :