خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 شهريور 1386 ساعت 13:33 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/7801/طومارهاي-نقالي-خودم-مي-نويسم -------------------------------------------------- اولين نقال زن ايراني : عنوان : طومارهاي نقالي را خودم مي‌نويسم -------------------------------------------------- "فاطمه حبيبي‌زاد" ،اولين نقال زن ايراني گفت:طومارهاي نقالي را خودم مي‌نويسم، احساس مي‌كنم چيزي در درونم است كه بايد آن را در طومارهايم بياورم. متن : "فاطمه حبيبي زاد" اولين نقال زن ايرانيملقب به "گردآفريد" به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،گفت:تمام طومارهاي نقالي را خودم مي نويسم،احساس مي كنم چيزي در درونم است كهبايد آن را در طومارهايم بياورم. وي با اشاره به اينكهتفسيرها، طومارهاي مختلف و متون ادبي را جمع آوري كردم و از آن استفاده مي كنم،گفت:به هيچ وجه طومارهايي كه مي نويسم بدون پژوهش نيست و در مورد تك تك جملاتتحقيقمي كنم و بعد از اين كه پژوهش به نتيجه رسيد آن را وارد طومار مي كنم. حبيبي زاده ادامه داد:نقالي هنر بسيار سختي است كه اصلاً براي يادگيري آن نمي توان مراحلي را در نظر گرفت،چرا كه بايد از هر هنر و علومي آگاهي داشته باشيد. وي افزود:پژوهش در خون من است و هيچ وقت دست از پژوهشبر نمي دارم،حتي با گذشت زمان به اين نتيجه رسيدم كه براي پژوهش درباره نقالي فقط تهران كافي نيست و بايد به شهرهاي ديگري هم سفر كنم. حبيبي زادبا اشاره به اينكه در نقالي از"ولي الله ترابي" و "مرشد مداحي" و "ميرافضل قلندر ساوجي" پيروي مي كنم،گفت: فنون سخنوري و آئين هاي پهلواني را از مرشد مداحي ياد گرفتم. وي اضافه كرد:هنگامي كه مي خواهم شاهنامه را بازي كنم،مي دانم "رستم" چگونه لباس مي پوشد و حركت مي كند، چون من با اين شخصيت ها زندگي كرده ام،بسيار راحت در قالب آنها قرار مي گيرم و نقش را بازي مي كنم.