خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 بهمن 1397 ساعت 17:12 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/271866/چاپ-1898-عنوان-کتاب-طی-هفته-اول-بهمن-پایتخت -------------------------------------------------- فهرست هفتگی کتاب‌ها منتشر شد؛ عنوان : چاپ 1898 عنوان کتاب طی هفته اول بهمن در پایتخت -------------------------------------------------- آمار و فهرست کتاب‌های منتشر شده هفته اول بهمن‌ماه 1397 از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) با توجه به سیاست های موسسه خانه کتاب در راستای انتشار اطلاعات دقیق آمار و اطلاعات حوزه نشر،(ایبنا) فهرست تازه های عرصه نشر را در تقسیمات مختلف موضوعی، منتشر می کند. آخرین اطلاعات استخراج شده از بانک های اطلاعاتی خانه کتاب، مربوط به هفته سوم بهمن ماه (29دی تا 4بهمن) است که جدول آماری کلی آن به تفکیک موضوعی، به شرح زیر است: برای بزرگ نمایی کلیک کنید علاقه مندان می توانند کتاب های منتشر شده در هر گروه را به همراه نمایه های مختلف، در فهرست زیر جست وجو کنند: فهرست کتاب های منتشر شده ظرف یک هفته(اینجابخوانید)