خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 8 مرداد 1390 ساعت 12:36 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/112005/قندهاری-طلسم-سياه-دل-ترجمه-كرد -------------------------------------------------- عنوان : قندهاری «طلسم سياه‌دل» را ترجمه كرد‌ -------------------------------------------------- شقايق قندهاري، از پايان ترجمه‌ي دومين جلد از مجموعه‌ي «سياه‌دل» خبر داد. اين سه‌گانه اثري از «کورنلیا فونکه» است كه آن را كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر مي‌كند. متن : ايبنا نوجوان: سال گذشته در چنين روزهايي، نخستينجلد از مجموعه ي سياه دل با همين عنوان و با ترجمه ي شقايق قندهاري منتشر شد. اين مترجمدر گفت وگو با خبرنگار مااز پايان ترجمه ي جلد دوم اين مجموعه خبر داد و گفت: ترجمه ي دومين جلد از اين مجموعه را تمام كرده ام و اين روزها مشغول بازبيني نهايي آن هستم. اسم اين كتاب را طلسم سياه دل ترجمه كرده ام و به زودي آن را براي انتشار به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي سپارم. قندهاري ادامه داد: محوريت داستان هاي اين مجموعه، كتاب و مطالعه است و گرچه داستان آنطولاني است؛ اماجذابيت زيادي دارد حتي براي من كه مخاطب بزرگ سال آن هستم، برخي قسمت ها نفس گير بود. مي توانم بگويم حوادث اين كتاب، قابل پيش بيني نيستند و براي كسي كه فقط كمي به كتاب و مطالعه علاقه مند باشد، طلسم سياه دل كشش خواهد داشت. نخستين جلد از اين مجموعه كه توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شد، درباره ي دختري به نام مگي است كه مي تواند با بلند خواندن کتاب، شخصیت های داستان را از دنیای درونی به دنیای بیرونی بکشاند. این نیروی جادویی که آن را از پدرش آموخته است، دردسرهایی برای او و خانواده اش ايجاد مي كند. مترجم فراري، جلد پنجم از مجموعه ي بچه ي دست و پا چلفتي را هم ترجمه كرده و به زودي براي آماده سازي و چاپ به انتشارات پنجره مي سپارد. مدتي است كه كانون پروش فكري كودكان و نوجوانان، كتاب هاي دوزبانه اي را منتشر مي كند كه شقايق قندهاري ترجمه ي انگليسي داستان ها را به عهده دارد. او تا كنون قصه هاي كوتي كوتي اثر فرهاد حسن زاده، هي، با من دوست مي شوي؟ اثر مژگان كلهر و قصه ي دو تا لاك پشت تنها اثر مصطفي رحماندوست را ترجمه كرده است. البته دو كتاب ديگر از همين مجموعه نيز آخرين مراحل چاپ را مي گذرانند. اين همه تلق و ملق اثر سرور كُتُبي و ماجراي احمد و ساعت اثر فرشته ي طائرپور عناوين اين دو كتاب است. آخرين اثر منتشر شده از شقايق قندهاري، رمان نوجوانانه ي آيدابي است كه انتشارات منادي تربيت آن را راهي كتاب فروشي ها كرد.