خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 مرداد 1392 ساعت 12:54 http://www.ibna.ir/fa/naghli/176393/انتشارات-ایرانشناسی-خزندگان-دوزیستان-ایران-منتشر-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : انتشارات ایرانشناسی «خزندگان و دوزیستان ایران» را منتشر می‌کند -------------------------------------------------- کتاب «خزندگان و دوزیستان ایران» به‌همت کامران کمالی به‌زودی راهی بازار کتاب می‌شود. این کتاب بر اساس سفرها و پژوهش‌های میدانی نویسنده گردآوری شده و به‌طبقه‌بندی گونه‌های شناخت این موجودات پرداخته است.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب خزندگان و دوزیستان ایران به کوشش کامران کمالی به زودی راهی بازار کتاب های ایرانشناسی می شود. این کتابیک راهنمای میدانی به شمار می رود که 225 گونه خزنده و 22 گونه دوزیستان ایران را معرفی کردهوراهنمای میدانی برای شناسایی و آشنایی با این موجوات برای همه علاقه مندان است. این کتاب راهنمایی جامع است که براساس به روزترین اطلاعات پایه ای موجود، سفرها و پژوهش های میدانی تحقیق و نوشته شده و به طبقه بندی تمامی گونه های شناخته شده خزنده ها و دوزیستانمی پردازد.نویسنده کتاب دوزیستان و خزنده ها رابراساس رنگ و خانواده دسته بندیکرده واین به شیوه ای تدوین شده که استفاده کننده در هر سطح بتوانند با دانستن رنگ هر خزنده و دوزیست آن را شناسایی کنند. پراکندگی جهانی، پراکنش در ایران، توصیف ظاهری، اندازه، کلیدهای شناسایی، زادآوری، وضعیت حفاظتی، تغذیه و زمان فعالیت از اطلاعاتی است که درخزندگان و دوزیستان ایرانبرای هر گونه نوشته شده است. استیون سی. اندرسون استاد دانشگاه پسیفیک در مقدمه این کتابنوشته است:رده بندی و شناسایی جانوران همیشه هدف پیش رو است، به ویژه در ایران امروز که دانشجویان هرچه بیشتر به تحصیل و مطالعه درباره خزندگان و دوزیستان روی می آورند. این نخستین راهنمای فراگیر این جانوران در زبان فارسی است. با علاقه فزاینده به تاریخ طبیعی ایران، این کتاب خدمتی بزرگ به دانشجویان، کارمندان پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و بازدیدکنندگان است. بسیاری از گونه های تمامی طبقه های زیستی به واسطه تخریب زیستگاهٍ رشد جمعیت، تغییر اقلیم و ... مورد تهدید قرار می گیرند. اما دانش، درک و نگرانی را با خود می آورد و این کتاب باید محرکی برای رفع چنین مشکلی باشد. این کتاب شالوده کارهای آینده درباره این جانوران را خواهد ریخت. کامران کمالی، نویسندهو پژوهشگر کتاب خزندگان و دوزیستان ایران کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ـعلوم محیط زیست است. کتاب راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایراندر 368 صفحه، شمارگان سه هزار نسخه و بهای 42 هزار توماندر قطع پالتویی تمام رنگی از سوی انتشارات ایرانشناسی راهی بازار کتاب خواهد شد.