خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 8 بهمن 1387 ساعت 11:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/33182/نقد-كتاب-اصول-فنون-راهنمايي-مشاوره-آموزش-پرورش -------------------------------------------------- فردا در سراي اهل قلم انجام مي‌شود عنوان : نقد كتاب «اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش» -------------------------------------------------- جلسه نقد كتاب «اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش» فردا(چهارشنبه) در سراي اهل قلم برگزار مي‌شود./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين نشست با حضور يوسف اردبيلي، نويسنده كتاب اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش،دكتر محمد باقري، استاد دانشگاه و مشاور، دكتر الهه مظاهري، كارشناس ارشد روانشناسي و مشاور خانواده و سيد محمود ميرسليمي، كارشناس ارشد روانشناسيو دبير جلسه برگزار مي شود. كتاب اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش، يكي از رايج ترين كتاب ها در زمينه راهنمايي و مشاوره در حيطه آموزش و پرورش به شكل كاربردي است. اين كتاب 25 فصل دارد كه از مباحث آن مي توان به انواع و مفاهيم مشاوره، كاربردهاي آن و مكاتب موجود در حيطه مشاوره اشاره كرد. نويسنده در اين اثربا زبان ساده و قابل فهم مشاوران را در مسيرشغلي شانهمراهي مي كند. جلسه نقد كتاب اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در آموزش و پرورش از ساعت 30/16تا 30/18 در سراي اهل قلم برگزار مي شود.