خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 آبان 1391 ساعت 10:37 http://www.ibna.ir/fa/report/153677/باستانی-راد-باید-رشته-شهرپژوهی-تاریخی-ایجاد-شود -------------------------------------------------- «جُستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان» نقد شد عنوان : باستانی‌راد: باید رشته شهرپژوهی تاریخی ایجاد شود -------------------------------------------------- نشست نقد کتاب «جُستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان» در تالار حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. باستانی‌راد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی گفت: شهرپژوهی تاریخی روشی است که نویسنده این کتاب به‌وسیله آن به کنکاش درباره شهرنشینی و معماری عصر سلجوقیان پرداخته است.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نشست نقد کتاب جُستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان با حضور ناصر تکمیل همایون، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حسین سلطان زاده، رییس دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه آزاد قزوین و پژوهشگر معماری، حسن باستانی راد،عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتیو شهرام یوسفی فر، نویسنده کتاب و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سه شنبه (۱۶ آبان) در تالار حافظخانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. کتاب جُستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان با توجه به رونق شهرنشینی در دوره سلجوقی به شناخت الگوشناسی شهر ایرانی در این دوره پرداخته و مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی شهرهای سلجوقی را بررسی می کند. پیشینه شناسی و تحلیل الگوی شهر ایرانی ـ اسلامی، شهر سلجوقی: تكامل، شكل یابی و هویت یابی، شكل شناسی شهر دوره سلجوقی، وضعیت تولید كالا و وضعیت مبادله و توزیع در شهرها بخش هایی از این کتابند. باستانی راد در این نشست با اشاره به موضوع کتاب اظهار کرد: شهرپژوهی تاریخی دیدگاه جدیدی در حوزه تاریخ است و باید رشته ای جدید ایجاد شود تا به تاریخ شهرها بپردازد. دوره سلجوقیان در حوزه شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمتر شهری در ایران را می توان یافت که اثری از معماری این دوره را یادگار نداشته باشد و این آثار همگی شاهکارهای دوره ایران اسلامی به شمار می آیند. در این دوره بناهای قبلی مرمت یا بناهای جدیدی ساخته می شوند که همگی بر اهمیت امر معماری نزد سلجوقیان مهر تایید می زنند. عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کتاب جستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان از دو بعد قابل تامل است، نخست آن که به مساله شهرنشینی با تاکید بر اقتصاد می پردازد و نویسنده کوشش کرده تا با دید تاریخ اجتماعی و اقتصادی این عصر را بررسی کند. ویژگی دوم کتاب، ارایه نخستین الگوی شکل شناسی شهر در مناسبات اقتصادی شهر و شهرنشینی است. وی توضیح داد: استفاده از منابع بسیار و ارجاع های دایمی به آن ها، سند تاییدکننده مطالب کتاب به شمار می رود و منابع کتاب نیز گستره بزرگی از موضوعات شامل اقتصاد، سیاست، جغرافیا، معماری، تاریخ، شهرسازی و حتی منابع فقهی را دربرمی گیرد و این موضوع باعث شده تا مقاله های دیگر به این کتاب حتی پیش از انتشار نیز استناد کنند. در ادامه نشست نیز رییس دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه آزاد قزوین گفت: شهر مساله پیچیده ای است و برای مطالعه آن در دانشگاه باید گروه کارشناسی میان رشته ای ایجاد شود که ابعاد مختلف شهر را بررسی کنند. سلطان زاده با اشاره به دوران سامانیان و سلجوقیان افزود: این دوره ها آغاز عصر رنسانس فرهنگی در ایران به شمار می آیند که نیمه کاره رها می شود و دلیل آن روی کار آمدن حکومت های مختلف و نابسامانی سیاسی در ایران بوده است. همچنین به علت فشارهای خلفا رجوع به فرهنگ دوران باستان افزایش می یابد که در حوزه فرهنگ کتاب هایی مانند شاهنامه بیانگر این امرند. از سوی دیگر این تغییرات بر حوزه معماری نیز تاثیرگذاربوده و معماری این دوره به ساده گرایی تمایل می یابد. وی بیان کرد: از این میان آرامگاه ها که خاستگاه ایرانی دارند نیز در شکل وزیبایی بنابه اوج می رسند. دوره سلجوقی بیشترین تعداد وشکیل ترین آرامگاه ها را ساخته است. نزدیک شدن گورستان ها به شهرها نیز یکی دیگر از مسایل مهم در معماری و شهرسازی دوره سلجوقی به شمار می آید. یوسفی فر، نویسنده کتاب نیز در پایان نشست توضیح داد: تاریخ باید با نگاه دموکراتیک خوانده شود. جستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیان با یک نگاه متفاوت به تاریخ آغازو پس از آن در گام دوم به روستاها کشیده شده و سپس به بررسی بازار در شهرهای ایران که همچنان به عنوان یک عنصر شهری زنده و پویاست، می پردازد. در نهایت نیز محاکم و مناسبات حقوقی درون شهر، صنف ها و تولید پیشه وری تصویر دقیق تری از زندگی ایرانیان را در این دوران به تصویر می کشد. در ابتدای نشست نیز تکمیل همایون با اشاره به معنای جلسه های نقد کتاب گفت: در کشورهای دیگر از واژه critic استفاده می شود که در فارسی نقد، نکوهش و انتقاد معنا می دهند اما در واقع این واژه به معنای بررسی همه جانبه کتاب است، گفتن ارزش های کتاب، منابع، کاستی ها و دیگر مسایل کتاب که برداشت های منفی نیز همراه ندارد. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به نام و موضوع کتاب اظهار کرد: نام کتاب با جستار شروع شده است و این بدین معناست که خواننده با بررسی همه جانبه سلجوقیان روبه رو نیست. در این کتاب به اقتصاد، بازار و تولید در دوران سلجوقی می پردازد، همچنین شهر نیز که یک کلان نهاد اجتماعی به شمار می رود نیز بررسی می شود. وی افزود: از لحاظ زمانی دوره سلجوقی در تاریخ ایران حدفاصل ۴۲۵ تا ۵۹۰ هجری قمری را شامل می شود و از نظر جغرافیایی نیز محدوده فلات ایران را دربرمی گیرد. سلجوقیان به شکلگسست تاریخیدر حکومت های ایرانیبه شمار نمی آید و در ادامه دیگر حکومت ها قدرت را به دست گرفتند. در این دوره، شیوه حکومت، فرهنگ وزبان همگی ایرانی بودنداما تنها حاکمان این سلسله از ترکانبه شمار می رفتند. تکمیل همایون در پایان سخنانش نیزبااشاره به اشکالات کتاب گفت: تقریبا هیچ کتابی نیست که اشتباهی در آن نباشد. امید است ایرادهای ویرایشی که در کتاب دیده می شود در چاپ های بعدی کتاب تصحیح شود. کتاب جُستارهای شهرنشینی در دوره سلجوقیاندر 426 صفحه و با بهای 13 هزار تومان از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.