خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 شهريور 1394 ساعت 11:34 http://www.ibna.ir/fa/book/226342/مجموعه-مقالات-سمینار-گذشته-حال-آینده-دریاچه-ارومیه-کتاب -------------------------------------------------- عنوان : مجموعه مقالات سمینار «گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه» کتاب شد -------------------------------------------------- کتاب «مجموعه مقالات و مذاکرات سمینار گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه» به همت شاخه زمین‌شناسی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم و با تنظیم و ویرایش مهدی زارع منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب مجموعه مقالات و مذاکرات سمینار گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه شامل مقالات، سخنرانی ها و همه مباحث و اظهارنظرها و جزئیات جلسه میزگرد سمینار گذشته، حال و آینده دریاچه،در 186 صفحه با تنظیم و ویرایش دکتر مهدی زارع منتشر شده است. این سمینار در آذرماه 93 برگزار شده بود. پیشگفتار، سخنان دکتر علی درویش زاده، رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم و مدرس دانشگاه تهران در جلسه افتتاحیه، سخنرانی دکتر مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با عنوان ضرورت و اقدامات صورت گرفته برای احیای دریاچه ارومیه، مقاله دکتر عبدالحسین امینی، مدرس دانشگاه تهران و عضو وابسته شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم با عنوان گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه بر اساس شواهد رسوب شناسی و مقاله دکتر اصغر اصغری مقدم، مدرس دانشگاه تبریز با عنوان بررسی اندرکنش دریاچه ارومیه با جریانات سطحی و آبخوان های دشت مشاور برخی از بخش های کتاب را شامل می شوند. دیگر بخش های این کتاب شامل مقاله دکتر نوذر سامانی، مدرس دانشگاه شیراز با عنوان مدل سازی ارتباط و تبادل آب های سطحی و زیر زمینی و نقش آن در مدیریت بحران آب، مقاله دکتر علیرضا زراسوندی، مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان نگاهی به پیامدهای زمین زیست محیطی و زمین پزشکی دریاچه ارومیه، مقاله دکتر مهدی زارع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و همکار مدعو شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم با عنوان لرزه خیزی و ساختارهای پهناور دریاچه ارومیه و مشروح مباحث مطرح شده از سوی صاحب نظران در جلسه میزگرد سمینار است. بخش پایانی کتاب نیز به جمع بندی و چکیده سمینار گذشته، حال و آینده دریاچه ارومیه به قلم دکتر فرید مر، عضو پیوسته شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم و مدرس دانشگاه شیراز اختصاص دارد. نظرات و پیشنهادهای شرکت کنندگان درباره سمینار، تصاویر و پوستر سمینار نیز در این کتاب گنجانده شده است.