خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 آذر 1393 ساعت 8:09 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/213012/انتشارات-دلهام-70-عنوان-کتاب-کودک-نوجوان-6-ماه-اول-امسال -------------------------------------------------- در بررسی 6 جلد کتابشناسی ماه مشخص شد عنوان : انتشارات دلهام با 70 عنوان کتاب کودک و نوجوان در 6 ماه اول امسال -------------------------------------------------- بررسی‌های انجام شده از 6 جلد کتاب‌شناسی ماه، نشان می‌دهد که انتشارات دلهام در نیمه نخست سال 93(از فروردین تا پایان شهریور)، تعداد 70 عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده است. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) اطلاعات استخراج شده از 6 جلد کتابشناسی ماه که زیر نظر سیدفرید قاسمی از سوی خانه کتاب تهیه شده، حاکی از آن است که انتشارات دلهام در 6 ماهه نخست سال جاری، تعداد 70 کتاب در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده است. تعداد این کتاب ها در فروردین: 12 اثر؛ در اردیبهشت ماه: 21 اثر؛ در خردادماه:24 اثر و در تیرماه: 13 اثر بوده است. این ناشر در مرداد و شهریورماه کتابی منتشر نکرده است. این آثار در قالب موضوعات ادبیات نوجوان، نجوم، حیوان ها، عادات و رفتار، بدن انسان، فیزیولوژی، آتشفشان و سوخت های فسیلی تهیه شده است. جدول آمار کتاب های منتشر شده در انتشارات دلهام در 6 ماه نخست سال 93 ماه تعداد آثار منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان فروردین 12 اردیبهشت 21 خرداد 24 تیر 13 مرداد 0 شهریور 0 اسرار فضا، جابجایی و حرکت در حیوانات، عنکبوت ها، بدن انسان چگونه کار می کند، نکات خواندنی از بدن انسان و انرژيی سوخت های فسیلی عناوین برخی از این کتاب ها هستند.