خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 اسفند 1399 ساعت 12:02 http://www.ibna.ir/fa/naghli/303256/خانه-کتاب-ادبیات-ایران-ناشران-خارج-سامانه-پست-تسویه-حساب-می-کند -------------------------------------------------- با صدور اطلاعیه شماره 36 اعلام شد؛ عنوان : خانه کتاب و ادبیات ایران با ناشران خارج از سامانه پست تسویه‌حساب می‌کند -------------------------------------------------- مطالبات ناشرانی که در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، خارج از سیستم پست اقدام به ارسال کتاب نموده‌اند، پرداخت می شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، باعنایت به اینکه بخشی از مرسوله های کتاب متعلق به نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، خارج از سامانه پست و مستقیما از سوی ناشران توزیع شده است، خانه کتاب و ادبیات ایران در نظر دارد مطالبات آن دسته از ناشران را که نسبت به ارسال و تحویل کتاب ها به خریداران اقدام کرده اند نیز پرداخت کند. بنابراین از آن دسته ناشرانی که راسا و خارج از سیستم شرکت ملی پست ایران به ارسال کتاب اقدام کرده اند دعوت می شود هرچه سریعتر نسبت به تکمیل فرم تعهد که در پنل ناشران قابل تهیه است، اقدام و اصل امضاء شده آن بر روی سربرگ انتشارات را به خانه کتاب و ادبیات ایران -واحد امور مالی- تحویل دهند. پرداخت بخش دوم مطالبات و تسویه حساب نهایی با همه ناشران در دستور کار خانه کتاب و ادبیات ایران قرار دارد، و اطلاعیه های مربوطه به نحو مقتضی صادر خواهد شد.