خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 اسفند 1397 ساعت 19:42 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/273188/1/نخستین-هم-اندیشی-ویراستارانه-ویرایش-ادبیات-کودک-نوجوان -------------------------------------------------- عنوان : نخستین هم اندیشی ویراستارانه ویرایش ادبیات کودک و نوجوان -------------------------------------------------- متن :