خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 آذر 1390 ساعت 8:00 http://www.ibna.ir/fa/shortint/123580/عاشورا-يعني-بيداري -------------------------------------------------- عنوان : عاشورا يعني بيداري -------------------------------------------------- يدالله جنتي، نويسنده و محقق حوزه دين و انديشه: در روايات بسياري از جمله در منابع اهل سنت آمده است مسلمانان بايد رسول خدا(ص) را از همه مردم حتي از پدر و مادر خويش بيشتر دوست بدارند.(كنزالعمال جلد 1 صفحه 37)_ متن : خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ـ يدالله جنتي، نويسنده و محقق حوزه دين و انديشه: در روايات بسياري از جمله در منابع اهل سنت آمده است مسلمانان بايد رسول خدا(ص) را از همه مردم حتي از پدر و مادر خويش بيشتر دوست بدارند. (كنزالعمال جلد 1 صفحه 37) در روايت ديگري مي خوانيم كه مسلمانان بايد عترت رسول الله(ص) را بيشتر از عزيزان خود دوست بدارند. (علل الشرايع. شيخ صدوق جلد 1 صفحه 140) همچنين در نقل به مضمون از بيست و هفتمين جلد كتاب بحارالانوار در صفحه 55 آن آمده است؛ يكي از شرايط مسلماني دوست داشتن پيامبر(ص) و خاندان مطهر اوست و شرط دوستي با خاندان محمد(ص) و آل طاهرينش در اين است كه دشمنان آنان را نيز دشمن بداري. بنابراين عزاداري در ايام حزن اهل بيت(ع) نوعي تولي و تبري است، پس از نظر عقلي و شرعي در ايام عزاداري اهل بيت(ع) بايد محزون و غمگين بود و آن را به نوعي اظهار كرد. حكمت و آثار عزاداري شناخت، رشد و شكوفايي است، شناخت اين كه امام حسين(ع) سنبل ستم ستيزي، درفش دادخواهي و رايت آزادي و رهايي است. شناخت اين كه حضرت زينب(س) و امام سجاد(ع) و اهل بيت امام حسين(ع) كوه مقاومت و سرو صبوري و استواري اند و عاشورا بيداري جان هاي خفته اي است كه ظلم، تزوير و ريا را به جان خريده و كارهاي ظالمان و ستمگران را بر ستون هاي مظلوميت خويش استوار ساخته اند. عاشورا يعني بيداري، برافراشتن رايت عدالت و آزادي، عاشورا يعني پايان بدعت و تحريف. عاشورا يعني حكومت صالحان بر زمين.