خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 اسفند 1392 ساعت 13:53 http://www.ibna.ir/fa/naghli/196283/انتشار-روش-پژوهش-مربیگری-ورزش-انگلیس -------------------------------------------------- عنوان : انتشار «روش پژوهش در مربیگری ورزش» در انگلیس -------------------------------------------------- کتاب «روش پژوهش در مربیگری ورزش» از سوی نشر راتلج انگلیس منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)مواد و روش پژوهش در ورزش مربیگری، یک منبع اصلی برای هر دانش آموز، محقق یا پزشکی محسوب می شود که مایل به انجام تحقیق و پژوهش به مربیگری ورزشی است. واقعیت این است که زمان زیادی طول می کشد تا مخاطب از طریق هر مرحله از فرایند پژوهش،با موضوع و نتیجه گیری یک پژوهش علمی آشنا شود.ویژگی این کتاب این است که منبعی آماده را برای پژوهش مربیان ورزشی آماده ساخته است تا آنان با جدیدترین و علمی ترینروش، به پژوهش در حوزه تخصصی خودشان اقدام کنند. لی نلسون، رایان برایدگروم و پل پتراچ ویرایش مطالب مندرج در این کتاب علمی ورزشی را بر عهده داشته اند. چالش ها و تکنیک های مربوط به تحقیق مربیگری، محور اصلی کتاب روش پژوهش در مربیگری ورزش را تشکیل می دهند. تئوری مربیگری، روش های کیفی در ورزش، روش های کمی در ورزش، روش تحقیق در آموزش و پرورش، اخلاق در پژوهش ومربیگری کودکان، بخش هایی از این اثر مکتوب هستند. کتاب روش پژوهش در مربیگری ورزش از سوی نشر راتلجدر 272 صفحه و با جلد شومیز به تازگی منتشر شده است./