خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 15 فروردين 1388 ساعت 9:55 http://www.ibna.ir/fa/naghli/36396/برنامه-ها-وسيستم-هاي-تمريني-پيشرفته-پرورش-اندام -------------------------------------------------- عنوان : برنامه‌ها وسيستم‌هاي تمريني پيشرفته در پرورش اندام -------------------------------------------------- كتاب «برنامه‌ها و سيستم‌هاي تمريني پيشرفته در پرورش اندام» اثر صادق سلامي از سوي انتشارات تلاش منتشر شد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، اين كتاب با تشريح اصول علم آناتومي بدن و عضلات انسان، به ارايه تمرينات پرورش اندام پرداخته است. همچنين با بيان تعدادي از تمرينات پيشرفته و جديد ورزش پرورش اندام، مي تواند براي مربيان و ورزشكاران اين رشته موثر و مفيد باشد. با توجه به اين كه بدون داشتن اطلاعات كافي در مورد آناتومي عضلات، حركات تمريني و روش صحيح اجراي اين حركات، پرورش اندام ممكن نيست، اين كتاب ابتدا ساختارشناسي عضلات و اصول كلي حاكم بر حركات تمريني و تكنيك هاي پيشرفته تمرين با وزنه را شرح مي دهد ودر ادامه سيستم هاي تمريني hit و hstرا بررسي مي كند و در آخر نيز چند برنامه تمريني در آن ارايه مي شود. كتاب برنامه ها و سيستم هاي تمريني پيشرفته در پرورش اندام از سوي انتشارات تلاش در شمارگان 3000 نسخه ، 247 صفحه و بهاي 40000 ريال منتشر شده است.