خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 2 ارديبهشت 1397 ساعت 16:44 http://www.ibna.ir/fa/gallery/260000/1/بساط-دستفروش-های-کتاب-راسته-انقلاب-قاب-ایبنا -------------------------------------------------- عنوان : بساط دستفروش‌های کتاب راسته انقلاب در قاب ایبنا -------------------------------------------------- متن :