خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 آذر 1390 ساعت 14:48 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/123606/نقش-انگليسي-ها-قشقايي-ها-جنگ-جهاني-دوم-نبرد-سميرم -------------------------------------------------- در كتابي از كاوه بيات بررسي شد عنوان : نقش انگليسي‌ها، قشقايي‌ها و جنگ جهاني دوم در «نبرد سميرم» -------------------------------------------------- «نبرد سميرم؛ انگليسي‌ها، قشقايي‌ها و جنگ دوم جهاني» پژوهشي از كاوه بيات تصويرگر جنگ فاجعه‌باري است که در اوايل تير 1322 بين نيروهاي قشقايي و بويراحمد از يکسو و يک ستون از قواي لشکر 9 اصفهان روي داد.- متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، نويسنده با بررسي اسناد و مدارك، نشان مي دهد كه چگونه نيروهاي قشقايي به رهبري خسرو خان به سميرم يورش مي برند و با پيوستن نيروهاي بوير احمدي به آن ها در پنجم تيرماه 1322، پادگان لشكر 9 اصفهان به فرماندهي سرهنگ شقاقي را تحت محاصره مي گيرند. با حمله نيروهاي متحد قشقايي و بوير احمدي، در روز هشتم تيرماه، در ارتفاعات سميرم نبرد خونيني درمي گيرد. سرانجام دولت تقاضاي صلح و انجام مذاكرات مي كند و ناصرخان قشقايي شرايط خود را براي انجام مذاكرات اعلام مي كند. نكته مهم اينجاست كه سربازان دولتي و نيز عشاير، راضي به جنگ نبودند. حتي بيش از يكسال در برابر فشارهاي فزاينده انگليسي ها پايداري كردند اما همه آن خويشتنداري ها ناكام ماند و عشاير درگير جنگ ناخواسته اي شدند كه براي آن ها به معناي دفاع از حيثيت ايل و نيز مقاومت در برابر بازگشت به دوران سياه نظام رضا شاهي بود. با هجوم نيروهاي بريتانيا و اتحاد جماهير شوروي در سوم شهريور۱۳۲۰ به ايران که به فروپاشي نظام رضاشاهي منجر شد، مجموعه اي از کنش ها و تعارض هاي نهفته در بطن جامعه که تا پيش از اين به دليل حاکميت استبدادي رضاشاهي مجال بروز نداشت، به نحوي ناگهاني و گسترده سرباز کرد. سعي و تلاش مجموعه اي از نيروهاي ايلي و عشايري که پس از پشت سر گذاشتن يک دوره بيست ساله از سرکوب نظامي و اسكان اجباري و قتل و تبعيد رهبران ايل، اينک درصدد بازسازي اقتدار پيشين خود برآمده بودند، از جمله اين تنش ها و تعارض ها بود. ريشه يابي واکنش قشقايي در جريان اين تحولات که در ارتباط با پاره اي از صف آرايي هاي سياسي وقت در دو عرصه خارجي و داخلي صورتي خشونت بار نيز يافت، موضوع اصلي كتاب نبرد سميرم است. اين کتاب به واکاوي شورش ايلات جنوب در سال هاي پس از1320 و نقش انگليسي ها، قشقايي ها و جنگ جهاني دوم در اين شورش مي پردازد. نقطه اوج اين كتاب جنگ فاجعه بار نيروهاي قشقايي و بويراحمد است. مؤلف در اثر خود پيش از شرح اين واقعه، اشاره هايي به زمينه شکل گيري اين رويارويي دارد. وي معتقد است تشتت، تفرقه، رقابت و رويارويي يکي از ويژگي هاي اصلي نظام هاي ايلي است؛ نظامي که بنا به دلايل مختلف در خلال دوره هايي طولاني از ادوار تاريخ، نظام حاکم بر ايران بوده و از زمان شروع ميل به اصلاح و تجدد در سده هاي اخير، خواست از ميان برداشتن اين نظام و عوارض نامطلوبش به يکي از مهم ترين انگيزه هاي تحرکات نوجويي و نوخواهي در ايران معاصر بدل شد ولي در مراحلي چند از اين سعي و تلاش نوسازي و تجدد، دقيقا به دليل شيوه هاي آمرانه اي که اتخاذ شد، کل کار مختل و براي دوره اي نتايجي مغاير با انتظارات اوليه حاصل شد. در اين کتاب ضمن پرداختن به اين عوامل سعي شده تحولاتي که در ديگر عرصه هاي سياسي کشور جريان داشت و بر حوادث جنوب تأثيرگذار بود، از نظر دور نماند؛ تحولات جاري در جبهه هاي شرقي جنگ جهاني دوم، خط مشي کابينه هاي وقت ايران، آراي منعکس شده در جرايد، نشريات مختلف و مباحث مطرح شده در دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي از آن جمله اند. دوره استبداد بيست ساله رضا شاهي، با سركوب شديد عشاير و يكجانشيني آن ها، قتل و تبعيد رهبران ايلي و ضبط و تصرف اجباري املاك و مراتع عشايري با روش هاي قهرآميز و خشونت بار، همراه بود. همزمان با دامن گرفتن شعله هاي جنگ جهاني دوم و ورود نيروهاي انگليس و شوروي از جنوب و شمال كشور، دولت رضاشاه به شيوه اي حقارت بار فرو پاشيد. در اين زمان با بازگشت رهبران تبعيدي به ايلات، گمان مي رفت كه شرايط مطلوب تري براي عشاير فراهم آيد و آنها به شيوه زندگي ايلي پيشين خود، كه پيوسته با ييلاق و قشلاق بود، بازگردند اما اشغال نيمه جنوبي كشور توسط نيروهاي انگليسي و پافشاري دولت بريتانيا بر تداوم سياست هاي رضا شاهي در سركوب عشاير، همچنان ايلات در شرايط دشوار پيشين قرار گرفته بودند. افزون بر اين كه دولت بريتانيا به خاطر حفاظت از حوزه نفت جنوب و تأمين امنيت خطوط مواصلاتي براي ارسال كمك هاي نظامي به اتحاد شوروي، خواستار تسلط و سركوب عشاير بود. بيات در این کتاب مستند به تحليل شرايط آن روز ايران و بررسی شورش ايلات جنوب و نقش انگليسي ها و قشقايي ها مي پردازد. به ويژه آن كه تحولات جاري در جبهه هاي شرقي جنگ جهاني دوم و خط مشي كابينه هاي وقت ايران و مباحث طرح شده ميان نمايندگان دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي را از نگاه دور نمي دارد و در مقدمه اي جامع و تحليلي، به بررسي اين رويداد تاريخي مي پردازد. وی به بررسي اين نكته مي پردازد كه چگونه با پافشاري نيروهاي انگليسي بر تداوم سياست كنترل و سركوب عشاير، دولت وقت ايران در تنگنايي قرار گرفته بود كه او را به سوي فاجعه نبرد سميرم مي كشاند. بي تجربگي و ناآزمودگي شاه، كينه بريتانيا از قشقايي ها و عشاير، و ارتش تحقير شده آن روز ايران كه تنها توانسته بود چند ساعت در برابر نيروهاي اشغالگر پايداري كند و اكنون به دنبال اعاده حيثيت بود، از جمله عواملي است كه به رويارويي سميرم و جنگ تمام عيار داخلي ميان ايلات و عشاير از يكسو و قواي دولتي از سوي ديگر، انجاميد. كاوه بيات به سال 1333 زاده شد.وي كه دانش آموخته رشته صنعت چاپ است در حوزه مطالعات تاريخي داراي آثار تأليفي بي شماري است و تاكنون ده ها كتاب را ترجمه و ويرايش كرده است. نبرد سميرم؛ انگليسي ها، قشقايي ها و جنگ دوم جهاني پژوهشي از كاوه بيات است كه همراه با اسناد ضميمه، منابع، نمايه، نقشه ها و تصاوير، از سوي انتشارت خجسته در قطع رقعي چاپ و پخش شده است. اين كتاب 384 صفحه اي، با شمارگان 1100 نسخه و به بهاي 90000 ريال به فروش مي رسد.اين كتابجايزه چهارمين دوره جايزه جلال آل احمد را در حوزه تاريخ نگاري از آن خود كرد.