خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 آذر 1397 ساعت 17:47 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268705/1/نشست-معرفی-بررسی-کتاب-نماهایی-ایران -------------------------------------------------- عنوان : نشست معرفی و بررسی کتاب نماهایی از ایران -------------------------------------------------- متن :