خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 13 تير 1391 ساعت 11:07 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/142001/پارسای-مقصر-نیستم-ناشر-مجبورم -------------------------------------------------- پیشگیری از ترجمه‌های موازی در گفت‌و‌گو با کارشناسان/ ۸ عنوان : پارسای: من مقصر نیستم ناشر مجبورم کرد! -------------------------------------------------- کیومرث پارسای مترجمی که کتاب «صد سال تنهایی» و برخی دیگر از آثار گابریل گارسیا مارکز و نویسندگان دیگری چون ژوزه ساراماگو، بعد از ترجمه‌های مترجمانی چون بهمن فرزانه، با ترجمه او هم منتشر شده‌اند، درباره تکرار این ترجمه‌ها گفت: من و مترجمان دیگر مقصر نیستیم ناشران ما را مجبور به ترجمه تکراری می‌کنند.- متن : کیومرث پارسای در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: مترجمان در موازی کاری هیچ کاره اند! ناشران مترجمان را مجبور می کنند تا کتاب هایی را که بار ها ترجمه شده باز ترجمه کنند.ناشر از من می خواهد که کتابی را کهچندین بار ترجمه شده باز ترجمه کنم ووقتی که به او می گویم این کتاب ترجمه شده فکر می کند دارمبازارگرمیمی کنم و می خواهم قیمتترجمهرا بالا ببرم.به من می گویدچقدر می خواهی؟ صفحه ایهفت هزار تومانکافی است؟ به تو چه ارتباطی دارد، تو ترجمه کنپولت را بگیر! وی افزود: شما باشید چه می کنید؟ ناشر پول پرست تنها به فکر پول است و بهتعداد ترجمه های موجود کتاب در بازار اهمیت نمی دهد. ناشر با بازترجمه اثر سود کم را می پذیرد اما از راه هایی دیگر مثلندادن پول صفحه بند، مترجم وتایپیست اینضرر را جبران می کند. بار ها اتفاق افتاده که ناشر نسخه ترجمه فارسی کتابیموجود در بازار را به من سپرده و گفته آن را ترجمه کن! من به ناشر گفتم این که به زبان فارسی است من چگونه این کتاب را ترجمه کنم؟ پاسخ ناشر به من این بوده است این کتاب ۱۰۰ صفحه است از روی کتاب اصلی آن را به ۲۰۰ صفحه برسان! پارسای ادامه داد: برخی ناشران به معنای واقعی از اخلاق حرفه ای به دورند و کاری نمی شود كرد. کسی که وارد کار فرهنگی می شود نباید فقط به فکر پول باشد. وی اظهار کرد: در بازار ترجمهتقریبا تمامی مترجماننمی توانند به اختیار و میل خود کتابی را ترجمه کنند. یعنی ناشران این اجازه رابه مترجمان نمی دهند.من کتاب هایی را بارها ترجمه کردم و به ناشر گفته ام که این کتاب عالی است و فروش زیادی می کند اما ناشران که حتی برخی از آن ها از دوستان من بوده اند گفته اند می خوانیم و نظر می دهیم. خواندن و نظر دادن همان و چاپ آن کتاب توسط ناشران دیگر و پرفروش شدن آن کتاب ها همان. مترجم کتاب شاهزاده و گدا گفت: به نظر من بازترجمه آثار لزوما اشتباه نیست و گاهی می تواند به سود مترجم و مخاطب باشد و باعث شود مخاطب به چند ترجمه قوی از یک کتاب فاخر دست پیدا کند، ولی معمولا این کار به ضرر فرهنگ است. وی گفت: یکی از عواملی که به تکرار ترجمه ها می انجامد این است که وزارت ارشاد بهکتاب هایی کهقبلا ترجمه و چاپ شده اند راحت تر اجازه چاپ می دهد. به همین دلیل ناشر ترجیح می دهد که کتابی را با مراحل مجوز و انتشار راحت تر چاپ کند تا به دنبال آثار فاخر جهانی برود که ممکن است هرگز چاپ نشوند. پارسای در پاسخ به این سوالکه چگونه می توان از این موازی کاری ها جلوگیری کرد، گفت: در مقابل این موازی کاری ها هیچ راهکاری وجود ندارد. تنها ذائقه و سلیقه مردم و توانایی یک مترجم است که شاید بتواند از این مساله جلوگیری کند. اگر مترجمی آن قدرچیره دستباشد که بتواند یک اثر را به بهترین شکل ممکن ترجمه کند، دیگر کسی به سمت آن کتاب نخواهد رفت. کیومرث پارسای زاده سال ۱۳۲۵ است در رشته زبان های خارجی گرایش ترجمه تحصیل کرده. او بهگفته خودشبه زبان های انگلیسی، فرانسوی واسپانیایی تسلط دارد و با زبان عربیو سوئدی نیز آشنا است. پارسای آثار برجسته نویسندگان جهانرا ترجمه کرده است. دون کیخونه اثر سروانتس، ابله داستایوتسکی وبینوایان ویکتور هوگو، از جمله ترجمه های پارسای هستند. همچنین شاهزاده و گدا و دو قلو هایعجیباز کتاب های پارسای هستند که در زمینه کودک و نوجوان به چاپ رسیده اند.