خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 تير 1392 ساعت 10:31 http://www.ibna.ir/fa/naghli/172909/مبانی-سیاست-جهت-دهی-آرای-سیاسی-منتشر-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : «مبانی سیاست» در جهت‌دهی آرای سیاسی منتشر می‌شود -------------------------------------------------- «مبانی سیاست» نوشته «استيون.دي.تنسي» و «نایجل جکسون» می‌کوشد دانشجویان رشته‌های گوناگون علوم سیاسی را در شکل‌دهی آرای سیاسی‌ مدد رساند. این کتاب با ترجمه جعفر محسنی در این هفته منتشر می‌شود.- متن : احمد تهوری، مدیر اطلاع رسانی انتشارات ققنوس در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ضمن اعلام اینخبر بیان کرد:مبانی سیاستبه عنوان مدخلی مقدماتی بر علم سياست قرن بيست و يكم تدوين شده است و در صدد است دانشجويان و خوانندگان علاقه مند را قادر سازد آرای سياسی خود را شكل دهند تا بتوانند فهم و شناخت بيشتری درباره رشته دانشگاهی سياست پيدا كنند. وی درباره محتوای کتاب گفت: مبانی سياست با بحثی درباره سرشت سياست و تنوع رويكردهای دانشگاهی درباره فهم آن آغاز می شود. فصل دوم بافت های متنوعی را نشان می دهد كه فعاليت سياسی در آن ها رخ می دهند. در فصل های سوم و چهارم مباحثی دربارهايده های رقيب در راستای اهداف فعاليت سياسی جای دارد. تهوری اظهار کرد: چهار فصل پايانی كتاب به تفصیل به اين مطلب مي پردازند كه تصميمات سياسی از چه نوعی هستند و چگونه اتخاذ می شوند. مدیر اطلاع رسانی انتشارات ققنوس ادامه داد: فصل پنجم نیز به اين مبحث می پردازد كه چه نوع تصميماتی اتخاذ و چگونه نظام های سياسی دستخوش تغيير می شوند. وی تعريف مفاهيم كليدی در كادرهایی در خلال متن و نمايه آن ها بر اساس حرف نخست واژگان در پايان كتاب را از ویژگی های این اثر دانست و گفت:چاپ کتاب مبانی سیاست به پایان رسیده و این اثر ظرف چند روز آینده در کتابفروشی ها عرضه می شود. نخستین چاپ كتاب مبانی سياست را انتشارات ققنوس با شمارگان هزار و 200 نسخه در 407 صفحه در این هفته روانه بازار کتاب می کند.