?> ?>خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 26 آبان 1398 ساعت 17:23 http://www.ibna.ir/fa/gallery/283465/1/نشست-رونمایی-60-عنوان-کتاب-مشاهیر -------------------------------------------------- عنوان : نشست رونمایی 60 عنوان کتاب مشاهیر -------------------------------------------------- متن :