خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 آذر 1387 ساعت 12:17 http://www.ibna.ir/fa/naghli/30553/مجموعه-مقالات-تاريخ-فرهنگ-ايران-زمين -------------------------------------------------- گل آذين منتشر مي‌كند عنوان : مجموعه مقالات تاريخ و فرهنگ ايران زمين -------------------------------------------------- «در فرهنگ خود زيستن» عنوان مجموعه مقالاتي است در حوزه‌هاي مختلف تاريخ و فرهنگ ايران زمين كه به كوشش دكتر علي بلوكباشي به رشته تحرير درآمده و توسط انتشارات گل آذين منتشر مي‌شود.\ متن : مدير انتشارات گل آذين با بيان اين مطلب به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: اين كتاب مجموعه اي از 30 گفتار و مقاله در حوزه هاي مختلف تاريخ و فرهنگ عامه ايران زمين است كه توسط دكتر علي بلوكباشي گردآوري مي شود. پروين صدقيان خاطرنشان كرد: اين كتاب در پنج بخش تنظيم شدهكه هر فصل محتواي مختلفي را درباره فرهنگ و تمدن ايران زمين به تصوير مي كشد. وي به بخش هاي كتاب اشاره كرد و گفت: كليات و فرهنگ، زبان و ادبيات عامه، دانش و فناوري در حوزه فرهنگ عامه، هنر در حوز ه هاي فرهنگ عامه، مناسك، شعاير آييني و مذهبي از جمله بخش هاي اين كتاب است كه هر كدام زيربخش هايي را نيز شامل مي شود. صدقيان خاطرنشان كرد: اقوام ايراني در طول تاريخ حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تعلق جمعي به فرهنگ ملي خود داشته و همواره به هنگام تهاجمات تاريخي اين فرهنگ ملي را حفظ كرده اند. مدير انتشارات گل آذين يادآور شد: هر كدام از قوم هاي مختلف حس، علاقه و وفاداري به فرهنگ، زبان، دين، مذهب قومي خود داشته و يكپارچه با روحيه ملي گرايي در برابر تهاجمات خارجي از فرهنگ خود پاسداري كرده و از فرهنگ هاي شايسته ديگر نيز بهره گرفته اند. وي افزود: اين كتاب دربرگيرنده مقالات مختلفي درباره فرهنگ و تمدن ايران زمين است و مي تواند منبعي براي پژوهشگران و علاقه مندان اين حوزه باشد.