خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 بهمن 1399 ساعت 9:35 http://www.ibna.ir/fa/gallery/301446/1/کتابخانه-مرکزی-استان-خوزستان-روایت-تصویر -------------------------------------------------- عنوان : کتابخانه مرکزی استان خوزستان به روایت تصویر -------------------------------------------------- گزارش پیش رو، روایتی تصویری از بخش مرجع و بخش تخصصی دفاع مقدس و استان شناسی کتابخانه مرکزی استان خوزستان است. متن :