خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 4 بهمن 1399 ساعت 14:05 http://www.ibna.ir/fa/naghli/301743/معرفی-استاندارد-مرجع-آموزش-زبان-فارسی-جهان -------------------------------------------------- در برنامه زنده اینستاگرامی «یکشنبه‌ها با کتاب» بنیاد سعدی انجام می‌شود؛ عنوان : معرفی «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان» -------------------------------------------------- در برنامه زنده اینستاگرامی «یکشنبه ها با کتاب» بنیاد سعدی، این هفته معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به معرفی کتاب «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان» می‌پردازد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل ازروابط عمومی بنیاد سعدی، به منظور معرفی مجموعه کتاب های تألیفی بنیاد سعدی و آشنایی بیشتر با کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، هر یکشنبه، در برنامه زنده اینستاگرامی یکشنبه ها با کتاب یکی از کتاب های تالیفی بنیاد سعدی معرفی می شود. این هفته رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به معرفی کتاب استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان که با هدف تدوین استاندارد آموزشی، ساماندهی برنامه های آموزش زبان فارسی به خارجیان، آزمون های تعیین سطح، پیشرفت و بسندگی / مهارتی، یکسان سازی و ارتقاء، محتوای دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت زبان فارسی تالیف شده، خواهد پرداخت. برای آشنایی بیشتر با کتاب استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان یکشنبهساعت ۱۵به نشانیsaadifoundation@ مراجعه کنید.