خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 شهريور 1397 ساعت 13:53 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/264871/چگونه-می-توان-فضای-متمدنانه-صورت-ناب-انسان-فرهنگی-باقی-ماند -------------------------------------------------- در مراسم چهلمین روز درگذشت محمدعلی مرادی مطرح شد عنوان : چگونه می‌توان در فضای متمدنانه به صورت ناب انسان فرهنگی باقی ماند؟ بدون دانشگاه نمی‌توانیم از آینده در ایران حرف بزنیم -------------------------------------------------- محمدعلی مرادی معتقد بود، انسان فرهنگی در ذات خود پذیرنده تنوع شیوه‌ها است. با وجود تأکید بر ویژگی انسان فرهنگی بودن خود، اما ضعف انسان فرهنگی در ستیز با انسان اقتصادی و متمدن را گوشزد می‌کرد و از این رو، در پی صورت‌بندی نوعی از انسان، با عنوان انسان اجتماعی بود. از نظر او، دغدغه انسان اجتماعی، امر اجتماعی است که اعم از اقتصاد و فرهنگ و در برگیرنده و تعدیل‌کننده آن‌ها است. مرادی در درگیری با جهان متمدن، الگویی را برای خود اختیار کرده بود که در ذات خود تناقضی را داشت. چگونه می‌توان در فضای متمدنانه به صورت ناب انسان فرهنگی باقی ماند؟ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد محمدعلی مرادی به همت جمعی از شاگردان و با حضور چهره های دانشگاهی و فرهنگی جمعه 9 شهریور در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد. محمدعلی مرادی، پژوهشگر فلسفه و علوم اجتماعی و دانش آموخته دانشگاه های فرای برلین و فنی برلین که یک دهه قبل به ایران بازگشته بود، علاوه بر پژوهش های مکتوب و تدریس در کارگاه های متعدد، حلقه های خوانش متون کلاسیک را در خارج از محیط دانشگاه و در جای جای شهر با ایده زیستن در کرانه آکادمی برگزار می کرد که بخشی از این حلقه ها در منزل او در محله ای واقع در منطقه نواب تهران برگزار می شدند. ایده هویت فرهنگی محلات شهر که مرادی در قالب نگارش تاریخ فرهنگی و تک نگاری های شهری به شاگردان جامعه شناس و انسان شناس خود توصیه می کرد، عین زیست اجتماعی او در محلات مرکز و پایین شهر تهران بود. تا جایی که توانست به دور از هیاهو حلقه علمی و فرهنگی در این محله تشکیل دهد و خانه و کتابخانه شخصی خود را به یک پاتوق فرهنگی بدل سازد. بنا به اعلام دست اندرکاران این برنامه، شاگردان ایشان در تداوم این ایده تصمیم به برگزاری مراسمی در محیط زیست ایشان گرفتند. علاوه بر میزگرد چگونه می توان دانشگاه داشت؟ برخی از فعالان فرهنگی و اجتماعی روایت های خود از ابعاد مختلف شخصیت شادروان دکتر مرادی و نیز پروژه های علمی و اجتماعی که در نسبت با ایده های ایشان هستند، ارائه دادند. محمد سالاری، پژوهشگر اقتصاد و جامعه شناسی شهری، سخنرانی خود را با عنوان محمدعلی مرادی به مثابه انسان فرهنگی ارائه کرد و چنین گفت: محمدعلی مرادی خرزوقی در آخرین روز تیرماه 1397 چشم از جهان فرو بست. اکنون او در میان ما نیست، در قاب ثابتی جای گرفته است. به مناسبت چهلم درگذشت او، فرصتی فراهم شد که درباره برخی وجوه شخصیتی این اندیشمند، بیاندیشیم. محمد علی مرادی خود را بیش از هر چیز، انسان فرهنگی می دانست و البته برای آن که چنین انسانی باشد، نیازی به کوشش چندانی نداشت، او در ذات خود و به طور غریزی انسانی فرهنگی بود. انسان فرهنگی را باید در برابر گونه های دیگری از انسان، به ویژه انسان اقتصادی بگذاریم تا آن را بفهمیم. وی ادامه داد: انسان اقتصادی، مفهومی برساخته در پارادایمی است که آموزه تعریف، علوم اثباتی و مفهوم پیشرفت هم در آن جای می گیرند. محصول این پارادایم، ساختاری است که اکنون با عنوان تمدن بر جامعه بشری چیره شده است. بنیاد علم اقتصاد بر رفتار عقلایی انسان اقتصادی استوار است. این انسان در کنش با پیرامون خود، به طور دائمی به ارزیابی هزینه ـ منفعت می پردازد، انباشت می کند، وارد معامله با دیگران می شود، پول اختراع می کند، خانه می سازد و خانه را به محلی برای انباشت تبدیل می کند. مفهوم رضایت نزد انسان اقتصادی، لزوماً مفهومی زیست مندانه و به قصد لذت جویی نیست. او حال خود را می فروشد تا آینده را بخرد. آینده ای که معلوم نیست از آنِ او باشد یا نه. او همواره در حال تبدیل طبیعت به فضایی برساخته برای انباشت و نه لزوماً زندگی است. سالاری با بیان اینکه انسان فرهنگی متفاوت از انسان اقتصادی، رابطه ای افقی و برابر با طبیعت برقرار می کند افزود: انسان فرهنگی زمان حال خود را برای آینده مصرف نمی کند. حال را غنیمت می داند و از آن جا که با طبیعت خویشاوندی دارد، فشاری بر طبیعت نمی آورد. در چنین صورتی است که می توان نگران آینده نبود. برای انسان فرهنگی، سعادت مندی انسان در گرو سعادت مندی همه زیست مندان است. آرمان انسان فرهنگی، هماهنگی با طبیعت است که در برابر مفهوم پیشرفت نزد انسان اقتصادی/ متمدن، که روبارویی با طبیعت تلقی می شود، قرار دارد. به گفته این محقق، یکی از گفته های پربسامد مرادی گسترش فرهیختگی در همه زمینه ها بود. با فرهیختگی، انسان چونان حاکم طبیعت نخواهد بود، فرهیختگی امکان گفت وگوی برابر حقوق هستندگان را فراهم می آورد. از نزاع ها، تجاوزها، جنگ ها، بی عدالتی ها و... می کاهد. وی یادآور شد: مرادی خشونت کلامی را خشونت تلقی نمی کرد و نسبت به کسانی که مرز خشونت را به سوی رفتارهای غیربدنی/کالبدی گسترش می دهند، معترض بود. نقدهای کوبنده، فریاد، اعتراض و جز آن ها از دید مرادی خشونت نیستند. او معتقد بود که خشونت یعنی شکنجه، زد و خورد، جنگ، ویرانی و کشتار و البته استفاده از نرم افزارهایی، همچون حقوق و اخلاق و تعلیم و تربیت، که به این خشونت ها دامن بزنند و یا آن ها را قانونی و موجه جلوه دهند. زندگی شخصی او نیز نمونه ای از انسان فرهنگی بود. انسانی که تمامی وجوه فردی خود را پذیرفته بود. فاصله ای جدی و محسوس با انسان اقتصادی داشت. کنش خود با دیگران را بر پایه میزان سودمندی اقتصادی تنظیم نمی کرد. بر درآمد اندک خود مدیریت چندانی نداشت. پول دستمزد و حتی پول بازگشتی از خرید را نمی شمرد. سالاری اضافه کرد: زادگاهش اصفهان بود، ولی پسوند خورزوقی را در دنباله نامش داشت. می گفت از زمانی که فهمیدم خورزوق چه جای مهمی است، نه تنها به آن افتخار می کنم، که می کوشم این دنباله نامم را حفظ کنم. لهجه او اصفهانی بسیار غلیظ با ته مایه های خورزوقی بود، که حتی آلمانی را هم به این لهجه حرف می زد. او می گفت اگر بخواهم از این لهجه فاصله بگیرم و آن را تغییر بدهم، بر بدنم فشار بیش از اندازه وارد می کنم. منظور او از بدن، ترکیبی روان ـ تنی بود که در گفتار او، حتی امکان جدایی میان روان و تن را نمی توانستیم تشخیص بدهیم. او ورزشکار بود و فوتبال را دوست داشت و در جوانی فوتبال را به صورت حرفه ای بازی می کرد. عضو تیم ذوب آهن بود. من در تجربه شخصی ام با مرادی، هیچ گاه او را در نزاع با کسی ندیدم و به رغم توان بدنی اش، در هیچ نزاعی درگیر نشد. خاطرات دوره کودکی تا جوانی اش، آن گونه که خود تعریف می کرد و یا اعضای خانواده اش می گویند، نیز آکنده از مهربانی با دیگران، اعم از دوستان و غیر دوستان او بود. وی با بیان اینکه او در هیچ جایی خانه به مفهوم جایی برای انباشت ثروت نساخت و بالطبع، خانواده هم تشکیل نداد گفت: چرا که با تشکیل خانواده، ناچار از پذیرش مفهوم متداول خانه بود. خانه از نظر او، صورتی سرزمینی داشت و انباشت در آن خانه از جنس فرهنگ، که به شکل انبوهی از اندیش مندان واقعیِ توان مند و فرهیخته، آثار فکری، فلسفی، علمی، هنری و به طور کلی به صورت توده ای متراکم از فرهیختگی بود. اقامتگاه او اتاقی از یک خانه با چندین جلد کتاب و تختی برای آسایش بود. غذای او تکلفی نداشت و پوشاکش بسیار ساده بود. به گفته سالاری، اما مرادی این شیوه زندگی را نوعی ایده می دانست که نمی تواند به عنوان الگوی کسی تکرار شود. انسان فرهنگی در ذات خود پذیرنده تنوع شیوه ها است. با وجود تأکید بر ویژگی انسان فرهنگی بودن خود، اما ضعف انسان فرهنگی در ستیز با انسان اقتصادی و متمدن را گوشزد می کرد و از این رو، در پی صورت بندی نوعی از انسان، با عنوان انسان اجتماعی بود. از نظر او، دغدغه انسان اجتماعی، امر اجتماعی است که اعم از اقتصاد و فرهنگ و در برگیرنده و تعدیل کننده آن ها است. مرادی در درگیری با جهان متمدن، الگویی را برای خود اختیار کرده بود که در ذات خود تناقضی را داشت. چگونه می توان در فضای متمدنانه به صورت ناب انسان فرهنگی باقی ماند؟ وی تاکید کرد: راه حل او بر کرانه ایستادن و نقد متن مسلط تمدنی بود. در کرانه ایستادن و نقد کردن، خشونتی را در پی ندارد. راه حلی است که با هزینه کم، امکان پیگیری مداوم و بی وقفه آن وجود دارد. در کرانه ایستادن، سامان دهی خِرَد نقّاد، چه در سویه ی نظری، همچون دانشگاه ها و چه در جهت اجرایی در پزشکی، مهندسی و مدیریت اجرایی. بخش عمده ای از فعالیت های مرادی، به آموزش در کرانه دانشگاه اختصاص یافته بود و این شیوه زندگی، بارزترین ویژگی ای بود که همه کسانی که با او پیوند داشتند، از او یاد می کنند. وی در پایان سخنانش با بیان اینکه مسئله مرکزی مرادی، خشونت بود یادآور شد: او می گفت به هر میزان انباشت تمدنی، به همان میزان خشونت به جامعه انسانی تحمیل می شود. اما راه حل گریز از آن با خشونت ممکن نیست، بلکه تنها فرهیختگی است که این آتش مهارنشدنی را سرد می کند. نشست چگونه می توان دانشگاه داشت؟ با حضور حمید پارسانیا، قاسم پورحسن، ابراهیم توفیق و سیدجواد میری نیز در این مراسم برگزار شد و در آن به این پرسش با تکیه بر آرا و آثار مرادی پاسخ داده شد. توفیق درباره محمدعلی مرادی طی سخنانی گفت: علی یکدست نبود و تجربه سهمگین زندگی اش فضای متناقضی را برایش ایجاد کرده بود و این رفتار او با جسمش را مصداق انسان فرهنگی نمی دانم گویی با زندگی اش و جسمش به نهلیسیم رسیده بود. وقتی آدم در موقعیتی قرار می گیرد که متوجه می شود زندگی برایش فاقد هر گونه ارزشی است خیلی ساده انسان می تواند به پوچ گرایی مطلق برسد. البته علی نافی زندگی نبود و لذتی که از مصاحبت با دوستانش می برد علاقه او به زندگی را نشان می دهد اما به هر حال شرایط زندگی اش موجب شده بود در او احساسات متناقضی نسبت به زندگی صورت بگیرد. پورحسن نیز در این نشست درباره بحث فلسفی دانشگاه با توجه به آراء مرادی بیان کرد: من و مرادی سخنرانی هایدگر را درباره خودبیانی دانشگاه خوانده و بحث کرده بودیم چون سخنرانی فوق العاده مهمی است که درباره ایران می تواند پر اهمیت باشد و برگرفته از تذکر نیرومند نیچه است که می گوید وقتی در آلمان روح دانشگاه را از دست دادیم این طور شد! ما از نیچه شروع کردیم و این سوال را مطرح کردیم که آیا دانشگاه باید در انقیاد باشد یا خیر؟! وی ادامه داد: پروژه دیگر ما با مرادی بحث آینده ایران بود و از همین منظر هم به سید جواد طباطبایی نقد می کردیم که خیلی به گذشته وابسته بود. وی با بیان اینکه هایدگر در آن سخنرانی که می گوید اگر ما ذات دانشگاه را نفهمیم ممکن است آن را با یک ساختمان اداری اشتباه بگیریم عنوان کرد: ذات دانشگاه سپهر دانایی است و این ایجاب می کند دانشگاه در انقیاد نباشد. در ایران با تاخر چهل ساله از عثمانی ما صاحب دانشگاه شدیم و من و مرادی معتقد بودیم ما دانشگاه در انقیاد داشتیم چون دانشگاه برای قدرت و فرهنگ سخن نمی گوید و تصمیم بگیرد! به گفته این استاد دانشگاه، ما فیلسوفی نداریم که درباره دانشگاه سخن گفته باشد و این نشان دهنده فاصله ما از نگاه فلسفی با دانشگاه است. ما وقتی که می گفتیم ذات دانشگاه یعنی این گونه نبود که دانشگاه به ورطه ایدئولوژیک بیفتد و با تجویز علم تولید کند! ما چون شناخت از دانشگاه نداریم به استاد دستور می دهیم که مقاله و کتاب برای ارتقای علمی تولید کند! بدون دانشگاه نمی توانیم از آینده در ایران حرف بزنیم! چون سرمنشا تحولات باید در دانشگاه رقم بخورد اما نه با این دانشگاهی که استادش کارمند شده است. دانشگاه باید به سپهر دانایی منتهی شود و به آن را به سان فلسفی نگاه کنیم. پارسانیا نیز با اشاره به رویکرد نوکانتی مرادی به فلسفه علم اشاره کرد و گفت: ما در دانشکده علوم اجتماعی رساله هایی را به ایشان سپردیم هر چند متاسفانه اجازه داده نمی شد رسما مشاور و راهنما باشند اما ایشان بسیار فعال به دانشجویان مشاوره می دادند. وی درباره نگاه مرادی به مساله دانشگاه سخن گفت و افزود: ما در ایران دانشگاه نداریم و حاصل تدبر و تفکر نیست اگرچه دانشگاه به عنوان یک نیاز باید تکنسین خودش را ایجاد کند اما اکنون مشکلات زیادی داریم با این وجود دانشی که اکنون تولید شده مغتنم است و افراد فعال در آن هم فرصت است اما این پرسش که دانشگاه چه باید باشد بسیار مهم است! این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه متفکران ما در تاریخ علم گفت: ما زمانی در اوج جریان تاریخی فلسفی خودمان بودیم؛ صدرا همزمان با دکارت است اما به دلیل شاگردانش که با او همراه نبودند 200 سال طول کشید مباحثات او مطرح شود، هر چند بعدها تهران شهر مکاتب فلسفی شد با این وجود در گذشته بسیاری از متفکران ما جایگاه خودشان را نداشتند و اکنون هم ندارند به طور مثال مسیری که آقا علی حکیم داشت و پاسخ به دکارت می دهد و این شیوه دانش را مدیریت می کند اکنون نیست. البته دانش مدیریت بردار نیست اما باید مدیریت را از دانش یاد گرفت! پارسانیا در پایان سخنانش با بیان اینکه مرادی در متن آلمان می اندیشید و آن را خوب فهمیده بود و می توانست عمیق فکر کند گفت: توجه به فلسفه و نگاه کردن به دانشگاه از همین منظر در او وجود داشت و تلاش می کرد از دیدگاه فلسفه عمیقا در مسایل تدبر کند. میری نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: امیدوارم سایر آثار ایشان به صورت مکتوب چاپ شود. اگر به صورت عمقی روی آثار ایشان کار شود و به طور مثال بگوییم نسبت مرادی با دانشگاه یا مفهوم پردازی امر آکادمیک چیست ایشان ماندگار می شود در این صورت هم نیاز به بازخوانی آثارش به صورت انتقادی است. ما برای اینکه به آن مرحله برسیم و مرادی را به مثابه متن بببینیم و در بستر آکادمی درباره آن سخن بگوییم نیازمند دو سال زمان هستیم البته ایشان دانشجویان خوبی را تربیت کرد و آنها اگر بخواهند مرادی را به مثابه آکادمیک ببینند شاید بتوانند در این راه گام هایی را بردارند. وی با اشاره به آشنایی خود با مرادی در سال 1388گفت: برای مرادی دانشگاه سپهر دانایی است و باید در آن دانش شکل بگیرد و مفهوم پردازی شود اما مقدم بر همه این ها این بود که دانشگاه محلی برای گفت وگو است و باید بتوانیم در آن داد و ستد علمی و گفت وگوی مفهومی داشته باشیم. ما درباره آثار سید جواد طباطبایی نشست گذاشتیم و بعد به ما انتقاد شد که دورهمی گذاشته ایم! ایشان در پاسخ می گفت بهتر است عنوان نشست هایمان را دورهمی بگذاریم چون در دورهمی گفت وگو شکل می گیرد! خود فرم روی محتوا تاثیر می گذارد و شاید محتوا را از مسیر اصیل و اصلی خودش که باید افق ها بهم نزدیک شوند دور شوند. بنابراین در سیره و روش او اجتماع علمی وجود داشت و می توانست با هر کسی بحث و جدل و گفت وگو کند و آن را تبدیل به خصومت ذاتی نمی کرد چون او گفت وگو را مقدم بر هر چیزی می دانست. او همیشه می گفت علم یک ساحتش مفهوم است اما ساحت دیگرش شیوه بودن است که مبتنی برگفت وگو شکل می گیرد.