خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 2 اسفند 1398 ساعت 8:25 http://www.ibna.ir/fa/longint/287182/طی-ادوار-مختلف-یک-گفتمان-مجلس-شورای-اسلامی-حاکم-بوده -------------------------------------------------- گفت‌وگو با تینا چهارسوقی امین نویسنده کتاب «رتوریک سیاسی در ایران» عنوان : طی ادوار مختلف یک گفتمان بر مجلس شورای اسلامی حاکم بوده است -------------------------------------------------- تینا چهارسوقی امین می‌گوید: ما در بستر جامعه‌مان برای شاخص‌های رتوریک تعاریف جدیدی ارائه دادیم. اکثر نمایندگان در همه ادوار در تخصیص زمان به مباحث خود ناتوان هستند. به نظر می‌رسد ما تربیت نیروی درستی برای نمایندگی نداشته‌ایم و فردی را برای نمایندگی پرورش نداده‌ایم. متن : خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- امکانبرقراری پیوند میان رشته های مختلف از ویژگی های و پدید آوردن فضایی میان رشته ای و از سوی دیگر بهره گیری از اصول و قواعد یک رشته برای بررسی مسائل عینی اجتماعی و ارائه بصیرتی جدید در آن حوزه از ویژگی های جالب توجه رشته های علوم انسانی است. تینا چهارسوقی امین دانش آموخته دکترای رشته زبان شناسی و پژوهشگر این حوزه در کتاب خود رتوریک سیاسی در ایران؛ سازوکارهای اقناع در گفتمان مجلس شورای اسلامی به سراغ موضوعی جذاب رفته و قرائتی پژوهشی از یک موضوع روزمره ارائه داده است. با او درباره کتابش، رتوریک و سازوکارهای گفتمانی مجلس شورای اسلامی گفت وگویی انجام داده ایم: شما در مقدمه کتاب تان از رتوریک با تعریف علم کاربرد ابزارهای اقناع در یک سخنرانی مطلوب یاد کرده اید. اگر درباره ابزارهای اقناع در این تعریف کمی توضیح دهید، ما می توانیم به تعریف شفاف تری از رتوریک رهنمون شویم. اقناع تیغی دو دم است. هم می تواند به جهت فریب کاری مورد بهره برداری قرار گیرد و هم در مسیر درست معنا و مفهوم. ابزارهای اقناع نوع کاربرد استدلال ها در کلام و نوع بهره گیری از سفسطه، چگونگی و جایگاه استفاده از آن، بهره گیری از جذابیت های شخصی در هنگام ارائه کلام به گونه ای که سخن در پس شیوه جذاب ارائه سخنران پنهان شود و نوعی از اقناع شخصیتی در مخاطب ایجاد شد، ایجاد همپوشانی میان پیام و نیازهای مخاطب، به گونه ای که اقناعی حسی در مخاطب ایجاد شود و او حس کند که دارد حرف دل خود را می شنود، فارغ از پیام و شخصیت ارائه دهنده پیام می تواند به اقناع منجر شود. بنابراین نوع پیام، شخصیت ارائه دهنده پیام و ایجاد همدلی در مخاطب ابزارهای اقناع هستند. وجه دیگری که در تعریف شما از رتوریک وجود دارد، سخنرانی مطلوب است. مطلوب واژه ای است که بار ارزشی خاصی دارد. اگر کمی حدود و ثغور مطلوب در این تعریف را تبیین کنید فکر می کنم مناسب باشد. سخنرانی مطلوب چه نوع سخنرانی ای است؟ مفهوم مطلوب الزاما محدود به سخنرانی نیست. ما می توانیم از اساس از گفت وگوی مطلوب سخن بگوئیم. در این بستر می توان این پرسش را مطرح کرد که از اساس ما چرا گفت وگو می کنیم؟ به دلیل انتقال پیام. پیامی که ممکن است برخاسته از نیاز باشد، برای کسب احترام باشد و... به هر علت ما از ابزار زبان برای انتقال پیام استفاده می کنیم. هنگامی که پیام ما به درستی به مخاطب منتقل شود. به درستی فهم شود و به درستی از مخاطب بازخورد بگیرد روند مطلوب گفت وگو صورت گرفته است. این روند هم در یک گفت وگوی بینافردی مصداق دارد و هم در یک سخنرانی که در آن ناطقی با جمعی به صورت یک سویه سخن می گوید. هنگامی که ناطق پیامی را انتقال می دهد. در پی اثرگذاری فکری یا احساسی است و یا در نهایت می خواهد مخاطب را به عمل وا بدارد. آن هنگام که مخاطب به نیت خود برسد و بتواند هدف خود از سخنرانی را عملی کند، سخنرانی مطلوب رخ داده است. شما در کتاب خود از رتوریک که در سوالات پیشین تلاش کردیم به تعریفش نزدیک شویم، برای بررسی گفتمان مجلس شورای اسلامی استفاده کرده اید. همین گزاره گفتمان مجلس شورای اسلامی، گذاره چالش برانگیزی است. آیا ما می توانیم به یک گفتمان خاص برای مجلس شورای اسلامی قائل شویم؟ هر گفت وگویی در صورت استمرار قواعدش به یک فضای گفت وگویی دامن می زند. به عنوان مثال نوع سخن گفتن ما با اهل منزل با نوع سخن گفتنمان با همسایه متفاوت است. به عبارتی یک فضای گفت وگویی خاص، به گفتمان خاص خود شکل می دهد. گفتمان را تکرار و استمرار و حضور مولفه های ثابت در روند گفت وگو شکل می دهد. فضای مجلس عرصه ای است که این تکرار و استمرار و مولفه های ثابت را دارد. دلیل شکل گیری این فضای گفت وگویی و این گفتمان به دلیل شرح وظایف خاص و ثابت مجلس است. این شرح وظایف خاص، ادبیات خاص خود و فضای گفتمانی خاص خود را شکل می دهد. این به معنای مطلق بودن این فضا نیست. گاه ممکن است به دلیل برخی شرایط تغییراتی در فضا حاصل شود ولی یکی از مطالبی که ما در کتاب به آن اشاره کرده ایم این است که اگر سیر مجلس شورای اسلامی را در نظر بگیریم مشاهده می کنیم که تغییر اسم در دال ها قابل مشاهده است اما در نهایت خروجی مجلس در یک مدار مشخص قرار دارد. این را به ویژه از اواخر مجلس دوم که انشقاقی در مجلس پدید آمد می شود مشاهده کرد. از آن به بعد مجلس همواره بر پایه گفتمان های دو دستگی به حرکت خود ادامه داده است. در این تداوم بیش از هر چیز شرح وظایف خاص و مشخص مجلس نقش داشته است. نماینده در مجلس کارویژه مشخصی در سطوح ملی و منطقه ای دارد که بر پایه همان کارویژه عمل می کند و همین وظایف خاص به گفتمان هایی که خروجی ثابتی دارند دامن می زند. بخشی از بن مایه نظری کتاب شما بر پایه مقایسه تطبیقی رتوریک باستان با ساختارهای رتوریکی در ایران امروز شکل گرفته است. این مقایسه را کمی تبیین می کنید؟ رتوریک بر حسب ویژگی های سنتی ای که در شهرنشینی اول به وجود آمده است، در سه پلتفرم خاص بروز پیدا می کرده است و ما تقریباً مشابه این سه پلتفرم را در قوای سه گانه ایران داریم. یعنی وقتی از قوه مجریه صحبت می کنیم ناظر به رتوریکی هستیم که در عصر باستان به آن رتوریک تشریفاتی می گفتند. وقتی از رتوریک قوه قضائیه سخن می گوئیم ناظر بر رتوریکی هستیم که در دوران باستان هم به عنوان رتوریک حقوقی یا دادگاهی نامیده می شد و همچنین رتوریک سیاسی دنیای باستان موازی با رتوریک قوه مقننه ماست. شما رتوریک سیاسی را محدود به پارلمان می بینید و رتوریک تشریفات را ناظر بر قوه مجریه؟ این تطبیق ها با توجه به ادبیات کلامی امروزین ما کمی نیازمند تبیین است. این سه عرصه رتوریک چندان موازی هم نیستند. تقدم و تاخری بین آنها مشاهده می شود و من رتوریک سیاسی را نسبت به دو رتوریک دیگر در جایگاه فراگیرتری دسته بندی می کنم. به این دلیل که رتوریک سیاسی می تواند واژگانی را به بدنه دو رتوریک دیگر تزریق کند و قوه مجریه می تواند از آن الهام بگیرد. در رتوریک قوه مجریه ممکن است پروپاگانداهای خاص تشریفاتی بیشتر دیده شود و اقناع معطوف به اقناع رسانه ای، پروپاگانداسازی های تبلیغاتی، برجسته سازی ها و حاشیه سازی های خاصی که در مسیر اقناع می توانند مورد استفاده قرار بگیرند در رتوریک قوه مجریه بیشتر قابل مشاهده است. همچنین کلمات و دال های حقوقی و دادگاهی را در رتوریک قوه قضائیه بیشتر می توان مشاهده کرد. به گمان من رتوریک سیاسی که از صحن مجلس نشات می گیرد و الهام بخش دو جنبه دیگر رتوریک است. از اساس اینکه من اولویت بررسی را به این رتوریک دادم هم بر همین پایه فراگیرتر بودن آن بود. شیوه کار شما در این تحقیق هم باید جالب توجه بوده باشد. چرا که فکر نمی کنم در این حوزه پیش از اثر شما کاری در ایران صورت گرفته باشد. پیش از این کاری انجام نشده بود. کتابی درباره سیر تحولات رتوریک از قرون باستان تا کنون منتشر شده بود اما کتابی که بخواهد یک بررسی بر پایه رتوریک در سازوکارهای امروزین جامعه ما انجام دهد خیر. به همین دلیل وقتی که در مرحله گردآوری داده ها بودیم مشاهده کردیم نهایت کارهایی که شده در مقوله فصاحت و بلاغت یا بازشماری سفسطه ها می گنجد و احساس کردیم لازم است تمرکز کار را بر بخش محدودی از گستره تحقیقمان بگذاریم. می توانستیم بر کمپین های تبلیغاتی ریاست جمهوری یا کمپین های نمایندگان قبل از ورود به مجلس کار کنیم. یا کار را متمرکز بر رتوریک اقناع در رسانه ها کنیم. یا اینکه اگر فردی دانش حقوقی هم داشته باشد، می تواند بر رتوریک حقوقی در قوه قضائیه متمرکز شود. اما من به این نتیجه رسیدم که تا تبیین رتوریک سیاسی به صورت کل و در قالب چتری فراگیر صورت نگیرد، پرداختن به دیگر جنبه های رتوریک بی فایده است. چرا که برای تبیین آنها هم همواره ناچار خواهیم بود که به رتوریک سیاسی برگردیم تا مشخص شود دال ها و عناصر رتوریکی در پلتفرم های دیگر از کجا وام گرفته و تزریق شده است. برای بررسی رتوریک سیاسی هم بهترین جا مجلس بود. چرا که در آنجا بود که واژگان کارکرد ویژه و دلالت های خاص خود را پیدا می کردند و لازم بود ببینیم نماینده ای که بناست رتوریک سیاسی را در جامعه شکل بدهد، خود از چه ادبیاتی بهره می برد. کمی درباره داده هایی که در کتاب بررسی شده توضیح دهید. چه میزان داده را با چه شیوه ای بررسی کردید؟ یکی از دستورکارهای ما واکاوی سفسطه ها بود. این کاری بود که اگر بنا داشتیم در تمام طول ادوار مجلس آن را انجام دهیم زمان زیادی می گرفت. پس ما این موضوع را به مجلس دهم محدود کردیم. در مجلس دهم نیز از ابتدای شروع کار تا شروع تعطیلات تابستانی اول مجلس و یک دوره نیز بررسی برنامه های ریاست جمهوری و برنامه های پیشنهادی وزرا در تابستان سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی شما با چه شاخصه ها و چه الگوهای روش شناختی صورت گرفت؟ ما در مطالعات تاریخی ای که برای نوشتن بخش پیشینه تحقیق انجام دادیم مشاهده کردیم هر قدر کانون های اصلی رتوریک در جهان باستان یعنی لوگوس، اتوس و پاتوس که مورد توجه ارسطو بوده اند اهمیت دارند، جوانب دیگری از رتوریک مانند فن بیان، زبان بدن و... که مورد تاکید کسانی مانند سیسرو بوده است هم دارای اهمیت است. پس به گمان ما مثلث بررسی رتوریک در جهان باستان را در ساختار مدرن رتوریک باید به یک چند ضلعی تبدیل کرد و ما اکنون تنها نمی توانیم با سه فاکتور اعتبار گوینده، مخاطب شناسی و متن پیام به تحلیل رتوریک دست بزنیم و باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیریم. الان در عصری هستیم که صدا مهم است، زبان بدن مهم است، حتی این موضوع که متن از رو خوانده می شود یا خیر نیز مهم است. من در مطالعه ای که درباره نوع تحلیل رتوریکی در کشورهای دیگر داشتم، به این نتیجه رسیدم که تمام موارد یا در حوزه سه فاز ارسطویی باقی مانده است یا مواردی که سیسرو مطرح کرده است را هم مدنظر قرار داده اند، ولی هر کدام از این موارد را با توجه به اقتضای جامعه و زمانه خود بازتعریف کرده اند. ما هم تلاش کردیم این اقتضائات را مدنظر قرار دهیم. به عنوان نمونه وقتی از شخصیت شناسی یک نماینده در ایران سخن می گوئیم لزوماً قواعد این شخصیت شناسی با شخصیت شناسی یک نماینده کنگره آمریکا یکی نیست. ممکن است اشتراکاتی هم داشته باشد. بنابراین ما در بستر جامعه خودمان برای شاخص های رتوریک بر مبنای جامعه خودمان تعاریف جدیدی ارائه دادیم. این شاخصه ها را هم از متن گفتمانی خود نماینده ها در ادوار مختلف به دست آوردیم. به عنوان مثال در همه ادوار نمایندگان با یک سبک خاص سخن خود را آغاز می کنند. یک نمونه دیگر اینکه اکثر نمایندگان در همه ادوار در تخصیص زمان به مباحث خود ناتوان هستند. نمی توانند وقت هفت دقیقه ای خود را به درستی تقسیم کنند تا در زمان مناسب بهترین نتیجه را بگیرند. گاه مشاهده می شود نمایندگان در زمان سخنرانی خود به گزارش عملکرد می پردازند. در صورتی که تریبون مجلس جای مطالبه گری است و نه گزارش عملکرد. به نظر می رسد ما تربیت نیروی درستی برای نمایندگی نداشته ایم و فردی را برای نمایندگی پرورش نداده ایم.