خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 خرداد 1398 ساعت 14:28 http://www.ibna.ir/fa/gallery/276823/1/سومین-عصرکتاب-استانی-یزد -------------------------------------------------- عنوان : سومین عصرکتاب استانی در یزد -------------------------------------------------- متن :