خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 30 بهمن 1398 ساعت 10:15 http://www.ibna.ir/fa/longint/287425/ترجمه-رابطه-متقابل-میان-تئاتر-فرهنگ-نقشی-حیاتی -------------------------------------------------- نویسنده کتاب «پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران» در گفت‌وگو با ایبنا؛ عنوان : ترجمه در رابطه‌ متقابل میان تئاتر و فرهنگ نقشی حیاتی دارد فرهنگ ایرانی سرشار از «هزار و یک شب‌»هایی است که نادیده گرفته شده‌اند -------------------------------------------------- آیدا بصیری اظهار کرد: ترجمه درست همان گفت‌وگوی بینافرهنگی با یک فرهنگ دیگر است که نقشی بسیار اساسی و پررنگ در رو به جلو رفتن و بالندگی فرهنگ دارد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران عنوان کتابی است که در آن سیر تحولات تئاتر را از طریق ایجاد شبکه ای از پیوستگی و گسست فرهنگی بررسی کرده است. همچنین در این کتاب از منظر نشانه شناسی فرهنگی به تئاتر ایران نگاه شده است و گسست و پیوستگی فرهنگی در تئاتر ایران، پیوستگی ها و گسستگی های گفتمان قدرت در ایران و اثرات آن بر تئاتر ایران وارسی شده است. نویسنده در این کتاب از منظر نشانه شناسی فرهنگی به تئاتر ایران نگاه کرده و هدف آن شناخت جایگاه تئاتر در فرهنگ، تعاملات بینافرهنگی، نقش ترجمه تئاتر در دیگر جنبه های فرهنگ معاصر، تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر است. با نویسنده کتاب پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران از پیشا مشروطه تا 1332 آیدا بصیری گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید. برای ایجادهر نوع وابستگی فرهنگی به پیوستگی نیاز است چرا سراغ نگارش کتابی درباره فرهنگ و تئاتر در ایران رفتید؟ تئاتر و سینما همواره برای من یک مسئله بسیار جدی و هدف هنری ام بوده، بر این موضوع نیز واقف هستم که در کشورمان فقر مطالعات فرهنگی و دانشگاهی در زمینه تئاتر وجود دارد، متاسفانه این هنر در ایران به نوعی مورد بی مهری واقع شده آنچنان که گویی تنها با چند اجرای صحنه ای می توانیم دِینِ مان را به این پدیده ادا کنیم، درصورتی که از نظر من بایستی به موازات، با مطالعات و پژوهش های تخصصی، شناخت پایه ای و اساسی کسب نمود، از سوی دیگر آشنایی من با نظریه نشانه شناسی فرهنگی و هر چه عمیق تر شدن در این نگرش و پیش زمینه ای که از مطالعات فرهنگی داشتم این کشش را در من ایجاد کرد که تئاتر ایران را از چشم انداز نشانه شناسی فرهنگی بررسی کنم. چرا این برهه از تاریخ تئاتر ایران را انتخاب کردید؟ قصد من در این کتاب مطالعه تئاتر در ایران بوده است، این هنر یک پدیده وارداتی است که در دوره ای خاص و به تدریج وارد سرزمین مان شده و البته همانگونه که در کتاب به شکل مفصل ذکر آن رفته ورود آن نه تصادفی و نه به شکل یک فرآورده آنی، بلکه به نوعی ظریف وارد فرهنگ مان شده، همین مقدار بگویم که برای ایجاد هر نوع وابستگی فرهنگی به پیوستگی صبورانه ای نیاز است در غیر این صورت فرهنگِ غالب، پدیده تازه وارد را قبول نخواهد کرد. از همین رو، در این زمینه ناگزیر بودم نقطه شروع مطالعاتم را از دوره پیشامشروطه تعیین کنم و در ادامه روند پژوهش در این جلد تا کودتای ۲۸ مرداد ادامه دهم. به جای گسترش طول دوره ها به عمق رفتم آیا باز هم در کتاب پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران جای ادامه مباحث وجود دارد یا به طور کامل به موضوعات پرداخته شده است؟ همواره جای ادامه مباحث در هر زمینه و اثری وجود دارد، مخصوصا اگر این پدیده ها وابسته به هنر و فرهنگ باشند، اما سعی من بر این بود که به جای گسترش طول دوره ها به عمق بروم و مطالعات و بررسی هایم را گسترش دهم؛ و هر چه بیشتر عمیق شدم به این مطلب پی بردم که بهتر آن است که سرفصل های این کتاب تا دوران مرحوم مصدق شکل بگیرد. به این منظور تلاشم را کردم که بخش های موردنظر را به شکلی کامل مطالعه کنم، همچنین قصد دارم به زودی ادامه پژوهش هایم را از سر بگیرم و جلد دوم را تدوین کنم و به دوره های دیگر از چشم انداز همین رویکرد بپردازم. این کتاب می تواند برای کدام دسته از مخاطبان مفید واقع شود؟ از آنجا که یک کتاب تخصصی است بیشتر می تواند برای اساتید و دانشجویان تئاتر، (و حتی سینما) و کسانی که دغدغه هنری و فرهنگی دارند و همچنین افرادی که مطالعات نشانه شناسی و نشانه شناسی فرهنگی برایشان جذاب است و درنهایت برای تمام علاقه مندان پیگیر و جدیِ تئاتر و هنر مفید باشد. صحنه ای از جعفرخان از فرنگ برگشته اثر رحمت امینی رمزگان های فرهنگ خودی شامل پیوستگی ها می شوند پیش از این پژوهش هایی دیگری از این دست انجام شده است؟ یا کتاب شما جزو اولین ها محسوب می شود؟ در جواب سئوال نخست شما باید بگویم خیر، پیش از این پژوهش دیگری در زمینه تئاتر و نشانه شناسی فرهنگی انجام نشده است، این نکته قابل ذکر است که چاپ این کتاب به دلایلی چند سالی به تعویق افتاد و اکنون به بازار نشر وارد شده است، و متاسفانه در این میان سوءاستفاده هایی از متن بنده صورت گرفت و برخی بخش هایی هرچند کوتاه از این کتاب را بدون ذکر منبع اصلی وارد کارهایشان کردند. بنابراین پاسخ سئوال دوم هم این است که این کتاب جزو اولین آثار در زمینه نشانه شناسی فرهنگی و تئاتر است. منظورتان از این پیوستگی و گسستگی فرهنگی که مضمون کتاب پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران را تشکیل می دهد چیست؟ این سئوال بسیار کلی است و پاسخی مفصل به میزان کل کتاب می طلبد. اما اگر در چند جمله بخواهم توضیح بدهم، در دوره های مختلف پیوسته گفتمان هایی میان فرهنگ خودی و فرهنگ دیگری رخ می دهند، رمزگان هایی که فرهنگ خودی از آنِ خود می کند شامل پیوستگی ها می شوند و نقاطی که بیرون از دایره فرهنگِ غالب قرار می گیرند گسستگی ها را شکل می دهند. البته باز هم اذعان می کنم این تعریف بسیار کلی است و برای درک بهتر این مطلب بهتر است کتاب مطالعه شود. تار و پود فرهنگ و هنر در هم تنیده است به نظر شما فرهنگ روی تئاتر تاثیر دارد؟ آیا تئاتر هم می تواند روی فرهنگ اثر گذار باشد؟ این رابطه متقابل است؟ البته، این رابطه ای کاملا دوطرفه و متقابل است، تار و پود فرهنگ و هنر چنان در هم تنیده است که ارتباطی عمیق و به دنبال آن تاثیرپذیریِ همیشگی از ویژگی های این دو پدیده است. کدوم نوع تئاتر اثر گذاری بیشتری بر فرهنگ دارد؟ چرا؟ اگر منظورتان از انواع تئاتر، تراژدی یا کمدی باشه، باید بگویم فرهنگ همواره از تمام گونه های تئاتری تاثیر گرفته، از سوی دیگر، نمایش هایی مثل تعزیه که به شکلی آشکار زیر لوای مذهب اجرا می شوند، تاثیر روشنی بر بخش مهمی از فرهنگ مان گذارده اند، بخشی که ما آن را مذهب می نامیم همواره تاثیرات چشم گیری بر تعزیه گذاشته و تاثیر هم پذیرفته است. بنابراین، نمی توان یک گونه تئاتری را صرفا جدا کرد و گفت این نوع، تاثیر بیشتری بر فرهنگ گذاشته، تمام انواع نمایشی هم پا و به موازات، اثر انگشت خود را بر فرهنگ حک می کنند. مجموعه ای از رمزگان های خاص هویت فرهنگی را ایجاد می کنند شما فرهنگ را چگونه تعریف می کنید؟ فرهنگ را این گونه می توان تعریف کرد، مجموعه ای از رمزگان های خاص، در درون یک قلمرو و مرز سبب ایجاد هویتی خاص می شوند، خصوصیاتی که به واسطه این رمزگان ها به اعضای درون مرزها داده می شود و هویت فرهنگی را ایجاد می کنند، حال این فرهنگ به واسطه رمزگان های خود دائما در حال گفت وگو با دیگری های فرهنگی است و همین گفتمان ها باعث رشد، طراوت و بالندگی فرهنگ می شوند. در بخش هایی از کتاب به ترجمه هم اشاره می کنید که یک سازوکار بین فرهنگی است، نقش ترجمه در ارتباط تئاتر و فرهنگ چه می تواند باشد؟ سئوال بسیار خوبی است، ترجمه درست همان گفت گوی بینافرهنگی با یک دیگری فرهنگی است که نقشی بسیار اساسی و پررنگ در رو به جلو رفتن و بالندگی فرهنگ دارد، ترجمه باعث می گردد رمزگان های دو یا چند فرهنگ با یکدیگر به شکلی مسالمت آمیز دیدار و رابطه داشته باشند، نکته ای که باید به آن اشاره کرد و در کتاب مفصل ذکر آن رفته این است که فرایند ترجمه گاه با یک دیگریِ هم زمانی رخ می دهد به عنوان مثال اکنون متنی از مارتین مک دونا ترجمه می شود و همین امر نه تنها باعث شناخت بیشتر آثار نویسنده بلکه در ابعادی وسیع تر سبب شناخت و نزدیکی به فرهنگ ایرلندی می شود. از سوی دیگر ترجمه می تواند عملی در زمانی باشد، مثلا امروز دست به خوانش متن کلیله و دمنه بزنیم و آن را به فرهنگ امروزمان ترجمه کنیم. بنابراین، ترجمه در رابطه متقابل و تنگاتنگ میان تئاتر و فرهنگ نقشی بسیار حیاتی دارد و بدون این عنصر ارتباط این دو پدیده با یکدیگر ناکارآمد خواهد شد. تعزیه به شکلی عمقی با مذهب شیعه درهم آمیخته است تعزیه و تقلید را دو شیوه نمایشی در ایران معرفی می کنید؛ این شیوه پیش از ورود تئاتر در ایران وجود داشته؟ می توان آن را نوعی تئاتر ایرانی تلقی کرد؟ تا پیش از ورود تئاتر به ایران گونه های نمایشی مختلفی در سرزمین مان وجود داشته اند که از آن میان می توان به تعزیه و تقلید اشاره کرد. ببینید از چشم انداز نشانه شناسی فرهنگی هیچ پدیده ای به خودی خود و یک شبه وارد یک قلمرو فرهنگی نشده، نمایش های ایرانی هم از این امر مستثنا نیستند، تعزیه نمایشی نمادین و سرشار از عناصر مجاز است که به شکلی کاملا عمقی با مذهب شیعه درهم آمیخته است، ریشه های این پدیده هنری را که اکنون به عنوان یکی از نمایش های ایرانی می شناسیم از یک سو می توان به دوره قبل از اسلام و در حماسه سوگ سیاوش دانست، اما از سوی دیگر مملو از رمزگان های اسلامی و شیعی است. به عبارت دیگر، گونه ای است که از ترکیب ترجمان هم زمانی و درزمانی با عناصر اسلامی و ایرانی پدیدار شده و امروز به عنوان نمایشی ایرانی، اسلامی و یکی از هویت های نمایشی ما شناخته می شود. متونی که در گذشته در نمایش ها اجرا می شد هم از دیگر فرهنگ ها به ایران منتقل شد؟ الزاما خیر، اگر منظورتان تئاتر باشد در دوره پیشامشروطه، نویسنده ای چون میرزا آقا تبریزی بعد از اینکه از طریق آخوندزاده با تئاتر و نمایشنامه آشنا می شود، متون نمایشی می نوشته، البته که به دلیل تازه وارد بودن این پدیده هنری نویسندگان هنوز به طور شفاف با تئاتر و متن نمایشی آشنا نبودند اما تلاش های ارزشمندی در حد آشنایی شان انجام می دادند و همین ممارست ها بسیار گرانقدر بوده است. هزار و یک شب پر از تعلیق و گره نمایشی شما در کتاب پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران از فرهنگ صحبت می کنید و این که تئاتر با هجوم یا تبادل فرهنگی وارد ایران شد، همچنین درباره نقش فرهنگ بر تئاتر هم صحبت کردید، آیا نقش فرهنگ بر تئاتر بیشتر از نقش حاکمیت است؟ ببینید فرهنگ پدیده ای فرای حاکمیت است، البته این نظر من است، حاکمان را می توان زیرمجموعه ای از عناصر فرهنگی دانست که البته گفتمان های حاکمتی شان می تواند روی فرهنگ در برهه های مختلف اثرگذار باشد، گاه با مخالفت و ضدیت گفتمان حاکم بر پدیده ای آن پدیده پررنگ تر می شود، مثل نوع پوشش یا رنگ لباس ها، ناگهان موجی از عناصر و نشانه ها در فرهنگ آن دوره نمایان می شود که اتفاقا حاکمان قصد سرپوش آن را داشته اند، یا بالعکس گاه گفتمانی فرعی در حاکمیت چنان روی شکل گیری عنصری اصرار می ورزد که آن عنصر تبدیل به شمایلی در دوره ای فرهنگی می شود. حال به تئاتر و فرهنگ و حاکمیت بپردازیم، بدون شک تئاتر ایران با تئاتر ژاپن متفاوت است، آن هم به خاطر تفاوت های دو فرهنگ این گونه شده اما از سوی دیگر، تئاتر ایرانِ امروز با تئاتر دوره پهلوی اول هم متفاوت است چون گفتمان های حاکمیتی به شکل متفاوتی بروز و ظهور یافته است، به عبارت دیگر، بهتر است عنوان بیشتر را از این سئوال برداریم و بگوییم هم فرهنگ یک سرزمین و هم گفتمان های حاکمیتی نقش و تاثیر پایه ای بر تئاتر و در کل هنر دارند. شما در این کتاب به داستان گویی شهرزاد اشاره می کنید و آن را نوعی نمایش تئاترگونه تلقی می کنید؛ هزارویک شب چه ویژگی هایی دارد که شما آن را در زمره متون نمایشی قرار دادید؟ هزار و یک شب به خودیِ خود یک پتانسیل قوی نمایشی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نوع داستان گویی شهرزاد و این که هر شب داستان هایش را در نقطه اوج ناتمام می گذارد و با این شگرد شهریار را افسون خود می کند، در نفسِ خود یک نمایش است، پر از تعلیق و گره نمایشی که اوج و فروهای بسیاری را در درون خود پنهان دارد. حال ببینید اگر بتوان از یک سو داستان اصلی آن یعنی شهرزاد قصه گو و از سوی دیگر داستان های نقل شده را با نگارشی هنرمندانه و ظریف روی صحنه آورد چه جذابیت نمایشی ایجاد می گردد. به نظر شما با ظرفیت هایی که هزارویک شب دارد چرا تا این اندازه مغفول مانده و برای اقتباس در نوشتن فیلمنامه و نمایشنامه از آن بهره گرفته نمی شود؟ بگذارید بگویم به دلیل این که ما بیشتر از این که به متون ادبی خود نگاه و نظر داشته باشیم دیدمان به ادبیات فرهنگ های دیگر است، حال آن که فرهنگ ایرانی سرشار از هزار و یک شب هایی است که نادیده گرفته شده اند، متاسفانه خود من هم به عنوان یک جوانِ ایرانی از این قضیه مستثنا نیستم، حال آن که می توان تمرکز را روی ادبیات امروز و دیروزمان بگذاریم و از درونش گنجینه های ارزشمندی را استخراج کنیم، اما این صحبت من بدان معنا نیست که از آن سوی بام بیافتیم، و به ادبیات دیگر فرهنگ ها بی توجه شویم، بلکه می شود با علم و آگاهی به متون خودی به گنجینه ادبی جهان هم نگاه کرد. نکته دیگر، تقابل سنت و مدرنیته ای است که در کتاب به آن توجه شده است، مخصوصا در بخش مربوط به نویسنده شهیر ایرانی، حسن مقدم و بررسی نمایشنامه وی جعفرخان از فرنگ برگشته به شکلی مفصل به آن پرداخته ام، و طی آن متوجه می شویم چطور حسن مقدم با آگاهی دو جانبه نسبت به فرهنگ خود و فرهنگ دیگر، چنین اثری را هوشمندانه پدید می آورد. سنتی که در عمق وجود هر فرهنگی نهادینه شده و مدرنیته ای که با رمزگان های گوناگونش وارد قلمرو فرهنگی می شود، و خوشا به احوال مردمانی که آگاهانه با این رویارویی مواجه شده اند و تنها به پوسته مدرنیته اکتفا نکرده اند. انتشارات علمی فرهنگی کتاب پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران از پیشا مشروطه تا 1332 اثر آیدا بصیری را در 1000نسخه، 415صفحه و با قیمت 40000تومان منتشر کرده است.