خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 15 آذر 1397 ساعت 10:50 http://www.ibna.ir/fa/longint/268624/گرایش-کتاب-های-خودشناسی-دلیل-جستجوی-شكوفایی-فردیت -------------------------------------------------- مترجم کتاب «تو بی‌همتایی» با ایبنا مطرح کرد: عنوان : گرایش به کتاب‌های خودشناسی به دلیل جستجوی شكوفایی فردیت است! تبعیض‌ها و مناسبات اجتماعی بازتاب جهان درون خود ماست -------------------------------------------------- آرزو خوشابی مترجم کتاب «تو بی‌همتایی» معتقد است: گرایش مردم به كتاب‌های موفقیت و خودشناسی موضوع جدیدی نیست و از نهضت عصر نوین تا به امروز قدمتی صدساله دارد. تركیب موفقیت و معنویت بیشتر مورد توجه انسان امروز است كه به نوعی از فضای مادی‌گرایی و مادیات ناكام و سرخورده و افسرده بیرون آمده است و به دنبال آرامش بیشتر و شكوفاكردن «خود» حقیقی است و نه تقلید از دیگران. درواقع در جستجوی شكوفایی فردیت است. متن : به گزارشخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـکوت بلکسون در کتاب تو بی همتایی؛ هدایایی از کائنات این نگرش را با خواننده در میان می گذارد که باید توان پذیرش چیزهایی را پیدا کند که در زندگی فعلی اش به درد نمی خورند. باید با خودش به این مصالحه برسد که برای چیزهای بیشتری آماده است. او معتقد است گاه ما نمی توانیم ببینیم خود ما همه پاسخ هایی را که به دنبالش هستیم؛ داراییم، زیرا برای مدت های متمادی پشت حقیقت پنهان شده ایم. گویی همانند کبک سرمان را زیر برف برده ایم تا نبینیم چه چیزهایی در زندگی حقیقتاً به دردمان نمی خورند، زیرا می ترسیم به جلو حرکت کنیم. اما آیا واقعا چنین نگرشی به مسائل آدمی و جستجوی ریشه همه پدیده ها و آسیب ها و کمبودها از درون خود او و نگفتن از مناسبات اجتماعی تبعیض آمیز فریب انسان در قالب کتاب های مثبت اندیشی نیست؟ شجاعت برای بیرون آمدن از منطقه امن، رها کردن و بخشیدن آنچه در بیرون از خود آزاردهنده است و .. که به عنوان رکن اصلی این ژانر روان شناسی شناخته می شوند چه کارکرد و تعریف جامعه شناختی ایفا می کنند و چه معنایی دارند؟آرزو خوشابی مترجم کتاب تو بی همتایی در گفت وگو با ایبنا به چنین پرسش هایی پاسخ داده است: کتاب هایی مشابه تو بی همتایی که به نوعی در ژانر موفقیت و خودشناسی دسته بندی می شوند؛ بازتولیدکننده یکی از ارزش های بنیادی سرمایه داری، یعنی رقابت جویی هستند. به این معنا که می گویند انسان ها متفاوت اند و هرکس به جایی می رسد نتیجه صلاحیت ها، اعتبار و توانایی های شخصی اوست. در اصطلاح به آن می گویند ایدئولوژی هوش! اینکه در چنین رویکردی مناسبات اجتماعی و تبعیض ها نادیده گرفته می شود و حتی در همین کتاب می خوانیم اینکه روابط بیرونی شما چیست مهم نیست! هر فرد را به شکلی تربیت نمی کند که هرطور هست بتواند در این جامعه رقابتی خود را بالا بکشد و موفقیت یا شکست هایش هم به صرفا ناشی از ویژگی های فردی او در نظر گرفته شود؟ جواب سوالی كه مطرح كرده اید برمی گردد به بینش و نگرش ما نسبت به هستی. بر می گردد به جهان بینی ما!از نظر دانش موفقیت، به ویژه دانش موفقیت معنوی، همه چیزهایی كه در بیرون با آنها مواجه می شویم از درون ما نشات گرفته اند. فیزیك كوانتوم هم همین را می گوید منتها به زبان علمی تر. در واقع همه چیز بستگی به نگاه خود ما دارد. تبعیض ها و مناسبات اجتماعی جهان اطراف ما همه انعكاسی از درون ماست و به همین دلیل هر كسی در موقعیت خاصی به دنیا می آید و زندگی می كند. بنابرین نگاه دانش موفقیت هم این است كه این خود ما و درون ماست كه باید تغییر كنیم. شاید اشاره كتاب آسمانی ما (قرآن) به این كه خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی كند مگر آن ها خود تغییر كنند (یا سرنوشت شان را تغییر دهند) اشاره به همین نگاه كوانتومی داشته باشد. اساطیر یونان باستان و حضرت مولانا نیز گفته اند: آنچه در درون است در بیرون است. پس تبعیض ها و مناسبات اجتماعی و كلا جهان بیرون ما، بازتاب جهان درون خود ماست. به همین دلیل دانش موفقیت و معنویت مدرن بر این تاكید دارد كه خود را تغییر بده تا جهان ات تغییر كند. تو بی همتایی به ما می گوید كه هیچ كسی یا هیچ چیزی عینا مانند تو نیست. اما مانند كدامتو؟ مانند توی حقیقی نیست. توی حقیقی باید جایگاه ویژه خود را بازیابد و شكوفا شود وآنگاه جهان پیرامون تو تغییر خواهد كرد. فکر می کنید اساسا گرایش مخاطبان به کتاب های خودشناسی و موفقیت و نمونه هایی مثل همین کتاب تو بی همتایی بازتاب دهنده چه شرایط اجتماعی و روانی خاصی در جامعه است؟ گرایش مردم به كتاب های موفقیت و خودشناسی موضوع جدیدی نیست و از نهضت عصر نوین تا به امروز قدمتی صدساله دارد. تركیب موفقیت و معنویت بیشتر مورد توجه انسان امروز است كه به نوعی از فضای مادی گرایی و مادیات ناكام و سرخورده و افسرده بیرون آمده و به دنبال آرامش بیشتر و شكوفاكردن خود حقیقی است و نه تقلید از دیگران. درواقع در جستجوی شكوفایی فردیت است. همچنین سن روحی و معنوی بشر امروز بالاتر رفته و ناخودآگاه جمعی او جهانی تر شده (در این رهگذر نمی توان به نقش فضاهای مجازی اشاره نكرد). در نتیجه تجربه كاملتری از بیرون دارد و همین سبب می شود كه بخواهد تجربه كاملتری از درون هم داشته باشد. تنش های روانی عصر ما موجب شده كه انسان امروز هرچه بیشتر درباره خود یعنی درباره روح و روان خود بیاندیشد، بنویسد، بخواند و كنكاش كند و در نتیجه ناخودآگاه باطن گراتر و ژرف نگرتر شده است و برای حل تعارضات درونی، رفع تنش ها، اضطراب ها و افسردگی ها و ... بیشتر در روح و روان خود تعمق می كند. آموزه های دینی و معرفتی هم كه خودشناسی را كلید خداشناسی معرفی می كنند به نوعی سبب شده اند كه افراد بیشتر به سمت خودشناسی و باطن گرایی سوق داده شوند. این بخشیدن و رهاکردنی که در کتاب از آن نام برده شده؛ در برخی بخش ها با عرفان و به ویژه عرفان شرق گره خورده؛ و این بخشیدن با جنگندگی برای رسیدن به اهداف منافات پیدا نمی کند؟ جایی که ما در هند تنها پذیرش را می بینیم و پذیرش! حتی از طرف به حاشیه رانده شدن طبقه و فقیرترین هایشان. بخشیدن و رها كردن منافات و ضدیتی با جنگندگی ندارد، چراكه هریك از این دو در واقع جواب سوال های متفاوت یا داروی دردهای متفاوتی هستند. جنگندگی برای رسیدن به هدف چیزی جز جد و جهد و تلاش و جنگندگی نیست. اما كدام هدف؟ متاسفانه برای بسیاری از ما انسان ها هدف گم شده است. بیشتر ما سرگردانیم و نمی دانیم هدف مان چیست و كجاست. چراكه جلوی راه دیدن و تشخیص هدف زندگی مان را انواع موانع پوشانده و سد كرده است. بخشیدن و رها كردن فرمول های برداشتن موانع هستند. موانعی كه بیشتر درونی اند. اگر ما بتوانیم این موانع درونی را از پیش پا برداریم، طریق و جاده و هدف همگی روشن و آشكار می شوند. انسان در درونش می داند كه چه می خواهد و هدفش چیست اما موانع درونی مانند باورها و قضاوت های غلط، خشم ها و كینه ها و زخم های روانی، شرطی شدگی ها و... درون شفاف او را تیره گون كرده اند. پس باید به مدد بخشش و رها كردن این تیرگی را بزدایید و تیرگی كه زدوده شد ناگهان نور درون او از پشت ابرهای تیره، آشكار شده و راه را روشن می كند و هدف در دسترس قرار می گیرد. اینك: انسان است و ـ هدف انسان است و مبارزه با خواهش های نفسش كه او را مدام به بیراهه می كشاند و از هدف دور می كند ـ انسان است و ماموریت باطنی اش كه باید برای رسیدن به آن بجنگد و موانع بیرونی را بردارد. گسترش منطقه امن یکی دیگر از مباحثی ست که در کتاب از آن صحبت شده و لازمه دست یابی به اهداف دانسته شده است؛ اینجا هم به نظر می رسد یک مسئله نادیده گرفته شده و آن عدم عدم ثبات و امنیت اجتماعی و روانی و شغلی که با آن روبرو هستیم است؛ در شرایط لرزان اقتصادی و اجتماعی و ... واقعا گسترش منطقه امن راه کاری معقولانه و منطقی ست؟ آیا اینجا احتیاط و حفظ حدالاقل های معاش را باید پشت سر گذاشت؟ هیچكس نمی گوید كه عدم ثبات و امنیت اجتماعی و روانی و شغلی چیز خوبی است! اما تا تك تك ما یا دست كم حدنصاب مشخصی از ما انسان ها درست نشویم و درست نیندیشیم نمی توان بر شرایط لرزان اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشت یا در مرتبه ای بالاتر آن را بهینه كرد. شاید هم بتوان گفت كه بهینه كردن این شرایط دو سر دارد. یا باید تك تك افراد درست شوند یا سیستم گرداننده آن چنان عالی و درست كار كند كه بتواند با اعمال كردن مدیریت عالی، شرایط را بهینه كند. در هر دو حالت ضرورت درست شدن و شكوفا شدن تك تك افراد یا دستكم یك گروه مدیریتی عالی احساس می شود. پس این ما هستیم كه در قالب تك فرد هم اكنون باید شروع كنیم. ضمن اینكه تاریخ هم گواه است كه بوده اند افرادی كه در محیط های اجتماعی به ظاهر نامطلوب به اهداف خود و به تحول و دگرگونی های درونی دست یافته اند. تو بی همتایی به ما می گوید كه در هر شرایطی تلاش كن و انگیزه ات را از دست نده ـ خودت را شكوفا كن ـ منتظر شرایط بیرونی عالی نمان ـ عمرت را هدر نده ـ اگر در شوره زاری یا در گلستان، باید رویش كنی و جوانه بزنی تا در زمان مناسب به ثمر بنشینی، حتی اگر همه چیز بسیار سخت باشد تو درونت پتانسیل لازمش را داری تا شكوفا شوی. اما منطقه امن، اصلا یك منطقه واقعی نیست كه شما نگران این باشید كه اگر از آن منطقه بیرون بپریم، در شرایط لرزان اقتصادی به ناگاه به ورطه نابودی كشیده خواهیم شد! برعكس ، منطقه امن یك زندان یا قفس خودساخته یا دیگر ساخته است كه ما در اثر شرطی شدگی ها و باورهای آموخته شده غلط مان در آن گیر افتاده ایم و اسیر شده ایم. قفسی كه به بهانه ایجاد امنیت و به بهای عدم خودشناسی و خودشكوفایی نمی گذارد راه های متنوع را بیازماییم. نمی گذارد آزادی عمل پیدا كنیم و ابتكار به خرج دهیم و می خواهد ما را مانند همه كند. ما را تبدیل به ماشینی محدود كند كه محصولش عینا محصول دیگران باشد. می خواهد فردیت، توانمندی و یكتایی ما را از ما بگیرد و آدم آهنی هایی شبیه به هم به جامعه تحویل دهد.شاید ظاهر این منطقه امن بنظر برسد اما باطنش زندانی است خودساخته كه میله هایش ترس است. ما باید از ترس های مان عبور كنیم تا به شناخت والاتری از خودمان برسیم و بتوانیم راه های جدید و مؤثرتر را بیازماییم. روح انسان بزرگ و بی همتا و یكتاست. روح اشرف مخلوقات است كه می تواند و باید خدای گون شود... اما ما آن را در زندانی به ظاهر امن اسیر كرده ایم. درباره کتاب تو بی همتایی آن طور که در پشت جلد کتاب نوشته شده کتاب قرار است سفری جسورانه باشد برای یافتن مقصود؛ کشف خود واقعی و عشق ورزی بی حد و مرز.کوت بلکسون در هشت فصل به نام های جهان در انتظار توست, آیا جرات داری، فقط بگو فکر می کنی واقعا چه کسی هستی؟، کار ناتمام، بر ذهنت مسلط شو، جاده ای به ناکجا آباد، اعتیاد اصلی، امروز روز خوبی برای مردن است، اکنون عشق بورزید و سفر واقعی آغاز می شود از مخاطب می پرسد آیا این زندگی که الان می کنید همان زندگی است که به خاطرش به وجود آمده اید؟ و به او متذکر می شود که اگر نیست، خیلی دیر نشده است. هیچ وقت خیلی دیر نیست. متوقفش کنید. جرئت به خرج دهید و بازی های خطیر بکنید. کتاب تو بی همتایی؛ هدایایی از کائنات نوشته کوت بلکسون و با ترجمه آرزو خوشابی در ۲۱۵ صفحه و به قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط انتشارات پندار تابان منتشر شده است.