خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 29 مهر 1392 ساعت 8:10 http://www.ibna.ir/fa/naghli/183212/ورود-مخاطبان-ایرانی-دنیای-ته-دره-هرتا-مولر -------------------------------------------------- عنوان : ورود مخاطبان ایرانی به دنیای «ته دره» هرتا مولر -------------------------------------------------- مجموعه داستان «ته دره» اثر هرتا مولر باترجمه مهرداد وثوقی منتشر شد. به گفته مترجم، داستان‌های این کتاب به هم پیوسته هستند و مولر با به‌کارگیری استعاره‌های مفهومی، وضع خفقان‌آور کشور رومانی را در دوره حاکمیت کمونیست‌ها روایت می‌کند./ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وثوقی، مترجم این کتاب با بیان خبر انتشار کتاب ته دره توضیح داد: این کتاب شامل داستان های به هم پیوسته بافضا، مکان و راوی ثابت است و همین توالی سبب شده است بتوانیم این داستان ها را یک رمان نیز بدانیم. وثوقی افزود: ته دره از نخستین آثار مولر است که در دوران دیکتاتوری چائوشسكو و فلاکت مردمان کشور رومانی نوشته شده است. کتاب در رومانی در زمانی به چاپ رسید که خفقان جامعه در حوزه ممیزی کتاب بسیار زیاد بود. مولر با لحن و ساختاری هوشمندانه، این اثر را نوشته و روستای کوچکی که در داستان محور اصلی قرار گرفته است، استعاره ای از جامعه است. در این داستان ها آثار منفی روانی جامعه را در بر شکل گیری شخصیت راوی کودک که بخشی از کل جامعه است می توان دید. مترجم، درباره عنوان کتاب توضیح داد: نام اصلی کتاب معادل فارسی مناسبی ندارد و به معنای انتهای پستی هر چیزی است. این کتاب در زبان انگلیسی نیز سرزمین های پست نامیده شده که مناسب نیست. از آن جا که داستان در روستایی در ته یک درهاتفاق می افتد،من عنوان ته دره را برای کتاب در نظر گرفتم. وثوقی افزود: داستان از زبان یک دختربچه روایت می شود کهمشاهدات و احساسات حقیقی اش را از فضای اطراف بیان می کند تا این گونه بتواند از تیغ سانسور بگریزد و انتقادهایش را به جامعه بیان کند. با این حال، این اثر از لحاظ نحوه داستان گویی به نسبتدیگر آثار مولر تفاوت چندانی ندارد و برای مثال خط سیر نویسنده در داستان های ته دره در مقایسه با کتاب قرار ملاقات تفاوتی نکرده است. در بخشی از توضیح این کتاب آمده است: مولر در این کتاب نیز همچونبیشتر آثارش، به محیط خفقان ‍ بار رومانی در زمان دیکتاتوری چائوشسكو و فلاکت مردمانش پرداخته است. نویسنده برای ارایه بازتابی از آن محیط و به سبب ویژگی های حکومت کمونیستی و ممیزی های شدید آن دوره، قالب خاصی را برای داستان گویی برگزیده است. داستان های این کتاب، از زبان کودکی روستایی نقل می شود که ترکیبی ازمشاهدات او از دنیای واقعی و خیال های کودکانه اش، و زندگی میان دهقانان سرگردان و آشفته حال، حس و حالی از آن دنیای ماتم بار رابه تصویر کشیده است. داستان های مجموعه ته دره از کتابی که در سال 1982 به چاپ رسیده، انتخاب و ترجمه شده است و از نخستین آثار مولر محسوب می شود. از مولر پیش تر آثاری مانند قرار ملاقات، گذرنامه، سرزمین گوجه های سبز (با 6 ترجمه مختلف) و مسافر یک لنگه پا در ایران ترجمه شده بود. مجموعه داستان ته دره اثر هرتا مولر در 160 صفحه و بهقیمت 6 هزار و 900 تومان از سویانتشارات مروارید منتشر شده است.