خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 دی 1387 ساعت 10:02 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/31911/ترجمه-تحت-اللفظي-دردي-دوا-نمي-كند -------------------------------------------------- آسيب‌شناسي ترجمه كتاب‌هاي تاريخي/4 عنوان : ترجمه تحت‌اللفظي دردي را دوا نمي‌كند -------------------------------------------------- منصوره ميرفتاح محقق و پژوهشگر، معتقد است: برخي از ترجمه كتاب‌هاي تاريخي تحت‌اللفظي است و به كنايه‌ها و اصطلاحات آن فرهنگ دقت نمي‌شود از اين روي تنها مترجم بودن براي ترجمه كتاب‌هاي تاريخي كافي نيست و مترجم بايد با واژه‌هاي زبان مبدأ نيز آشنا باشد./ متن : منصوره ميرفتاح محقق و پژوهشگر، درباره ترجمه كتاب هاي تاريخي به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: براي ترجمه كتاب هاي تاريخي دانستن زبان مبدأ شرط اصلي است؛ ولي كافينيست؛ بلكه در اين زمينه مترجمان بايد به منابع اصلي نيز اشراف داشته باشند. وي افزود: اگر مترجم با واژه ها و اصطلاحات آشنا نباشد ممكن است ترجمه ها با مشكلاتي ارائه شوند و كلماتي بيان شوند كه معناي عكس و بي ربط بدهند. نويسنده كتاب محمد(ص) پيام آور مهرباني گفت: بزرگ تريننقطه ضعفتاريخ نگاري اين است كه بخش هايي از تاريخ ايران كه توسط مورخان شهير مانند هرودوت نوشته شده غرض ورزي هايي را دربردارد كه تاريخ نگاران بايد به اين مسائل دقت نظر داشته باشند. اين محقق و پژوهشگر تاريخي افزود: از هرودوت بيشتر به عنوان افسانه نگار ياد شده تا اين كه بتوان وي را تاريخ نگار ناميد. از اين روي تنها استناد به تاريخ نگاري هرودوت نمي تواند در تاريخ نگاري ها صحيح باشد. وي افزود: تاريخ نگاران بهتر است كه استناد به مستندات بيشتري داشته باشند و با مطالعه دقيق و مقايسه منابع مطالعاتي، مطالبي را در زمينه هاي مختلف ارائه دهند تا بتوانند كتاب وزين تر و قابل اعتمادي ارائه دهند. اين تاريخ پژوه يادآور شد: هنگامي كه تاريخ نگار به منابع متأخر و دست اول دسترسي داشته باشد و تفكر و تحليل را بر كار خود اعمال كند، بر ارزش كارش افزوده مي شود و مي تواند كتاب هاي ارزشمندي را گردآوري كند. وي همچنين به كتاب سازي هاي تاريخي اشاره كرد و گفت: كتاب سازي ها را به حد انشا نيز نمي توان تلقي كرد و اين كتاب ها عكسبرداري از كار ديگران است كه نمي تواند كتاب مستندي باشد و قابليت انتشار نيز ندارد. نويسنده كتاب به انتهاي ابتدا افزود: يك كتاب 300 صفحه اي بايد 30 تا 40 منبع اصليداشته باشدو تاريخ نگاران بايد منابع كهن و منابع به روزتر را مطالعه كنند و مقايسه بين اين دو دسته از كتاب ها نيز مي تواند مفيد باشد. وي افزود: در پايان هر تاريخ نگاري نيز تحليل نويسندگان متقدم و متأخر نيز بسيار ارزشمند است و تاريخ پژوهان مي توانند از مطالب اين تحليل ها در تاريخ نگاري ها بهره بگيرند. اين پژوهشگر و محقق يادآور شد: كتاب هايي نظير سه جلد تاريخ ايران باستان حسن پيرنيا (ملقب به مشيرالملک و مشيرالدوله) از جمله كتاب هايي اند كه دانشنامه محسوب مي شوند، اين كتاب ها بايد چند سال يكبار به روز باشند. وي افزود: دانشنامه ها كه منبع و مرجع تاريخ پژوهان به شمار مي آيند بايد روزآمد و پوينده باشند تا بتوان در تاريخ نگاري ها به آن استناد كرد. نجوم، ادبيات كهن، باستان شناسي، مردم شناسي و... از جمله منابعي اند كه براي تأليف آن بايد از كتاب هاي متقدم تر استفاده كنيم. نويسنده كتاب زرتشت چهره تابناك ايران باستان خاطرنشان كرد: آشنايي با اصول نگارش، ساده نويسي، سليس نويسي، قوه تحليل و مطالعه، پژوهش و... از جمله مسائلي اند كه تاريخ نگار بايد با آن آشنا باشد تا بتواند منبعي ارزشمند را گردآوري كند. وي در اين زمينه به تاريخ نگاران پيشنهادي داد و خاطرنشان كرد: مطالعه و تقويت قوه تحليل مي تواند تاريخ پژوهان را در تاريخ نگاري موفق كند. اگر كتاب تاريخي با اين ويژگي ها منتشر شود خواندن و مطالعه كردن اين گونه كتاب ها مي تواند مفيد واقع قرار گيرد. اين نويسنده و پژوهشگر يادآور شد: تاريخ نگاري مقوله اي است كه نياز به تحقيق، پژوهش و تحليل دارد وبا اين ويژگي ها مي توان كتابي به رشته تحرير درآورد كه مستندتر است و تاريخ نگاران مي توانند از اين كتاب ها بهره بيشتري ببرند.