خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 3 خرداد 1387 ساعت 11:59 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/20571/نمايش-يك-كتاب-دعاي-نادر-نيويورك -------------------------------------------------- عنوان : نمايش يك كتاب دعاي نادر در نيويورك -------------------------------------------------- موزه و كتابخانه مورگان در يك نمايشگاه ويژه و منحصر به فرد كه از 31 ارديبهشت ماه آغاز به كار كرده، ‌يك نسخه دست‌نويس و بسيار نادر از دوره رنسانس را به نمايش گذاشته است. متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايرن (ايبنا) به نقل از "آرت ديلي"، اين نسخه استثنايي كه كتاب دعاي ملكه فرانسه كلود است، در همان سال تاج گذاري او يعني در سال 1517 ساختهشده است. اين كتاب دعا يكي از مهم ترين نسخه هاي خطي تذهيب شدهبه شمار مي رودكهاز چند روز پيش در سالن شرقي ساختمان تاريخي مك كيمدر معرض ديدقرار گرفتهاست. اين كتاب بسيار ظريف، با ابعاد 5 در 7 سانتي متربا تذهيب كاري بسيارهنرمندانه وهمراه با تصاويري از چهره حضرت مسيح(ع)، مريم مقدس(ع)، حواريون و جمع فراواني از قديسان تزيين شده است. اين اثر، وسيله هنرمندي كه با عنوان استاد ملكه كلود شناخته مي شود خلق شده واوج تشخص هنر و تذهيب دوره رنسانسرا به نمايش مي گذارد. هنرمندي كه اين كار را آفريد، پس از آن بسيار مشهور شد و بيشتر ربع اول قرن شانزدهم را در سفر گذراند و به خلق آثار هنري پرداخت كه از آن ميان به زحمت چند اثر باقي مانده است. جلد اين كتاب دست نويس نيزطرحياز پابلو پيكاسورا بر خود دارد. در اين نمايشگاه يك كتاب دعاي نادر ديگر هم به نمايش درآمده كهبه ملكه آن دوبريتاني، مادر ملكه كلود و همسر شارل هشتم تعلق دارد.تذهيب اين اثرنيزامضاي ژان پي يررا بر خود دارد. در كنار اين دو اثر برجسته و استثنايي مجموعه هاي جالبي از كارهاي تذهيب كاري شده ديگر نيز در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار گرفته است. پرنسس كلود (1524-1499) در سال 1514 با فرانسواز دو آنژلم ازدواج كرد و سال بعد پس از بر تخت سلطنت نشستن همسرش، ملكه فرانسه شد.