خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 23 خرداد 1397 ساعت 15:39 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/262133/انگار-ساعت-سرت-گذشته-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : «انگار ساعت از سرت گذشته است» منتشر شد -------------------------------------------------- «انگار ساعت از سرت گذشته است» نوشته حمید حیاتی منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) رمانانگار ساعت از سرت گذشته استبه قلم حمید حیاتی منتشر شد. انگار ساعت از سرت گذشته است ادامه موضوعی دو رمان دیگر این نویسنده است. آنگونه که خود مولف بیان می کند در این سه گانه مشکلات روانی و هستی شناسی شخصیت اصلی داستان مطرح می شود. از حمید حیاتی تاکنونکتاب هایبر فراز عبث ناکی زندگی، میشل فوکو؛ پیدایش عقل کیفری، ، رمان انگار به آن طرف خیابان رسیده ای!، رمان نامه ای به خورشید، رمان جشن گل سرخ و.... منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: دست اش را جلوی بینی ات آورد. دست اش را پس زدی. تو پس نزدی. دستی آمد و آن را پس زد. انگار قرار بود دیگر چیزی نتواند تو را خوشحال کند. آخر چگونه می توانستی خوب باشی؟ چگونه می توانستی تظاهر به خوب بودن بکنی در حالی که بد بودی. حالت گرفته بود. دل و دماغ نداشتی. آن جا نشسته بودی ولی جایی را اشغال نکرده بودی. به دست هایت نگاه کردی. به پاهایت نگاه کردی. هیچ آشنایی بین تو و آن اعضاء نبود. تو که بودی؟ چه بودی؟ فرنگیس و مادرت را توی مه می دیدی. می دیدی که دور تشتی نشسته اند و دارند سر آدمی را روی چراغ پیک نیک کِز می دهند. فرنگیس از توی کتری سیاهی آب جوش روی آن سَر می ریخت تا پوست اش راحت جدا شود. رمانانگار ساعت از سرت گذشته است از سوی نشر آگه در 140صفحه در آغاز سال 97 منتشر شده است.