خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 15 آذر 1396 ساعت 15:44 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/255230/پيگيري-معافيت-مالياتي-صنعت-چاپ-وزارت-معدن -------------------------------------------------- نماينده تشكل هاي صنعت چاپ استان ها: عنوان : پيگيري معافيت مالياتي صنعت چاپ در وزارت صنعت و معدن -------------------------------------------------- غلامرضا شجاع؛ نماينده تشكل هاي صنعت چاپ استان‌ها از معافيت مالياتي صنعت چاپخانه‌داران در قالب بسته حمايتي كارگروه تنظيم بازار كاغذ و كارگروه نوسانات قيمت كاغذ خبر داد و گفت: بحث معافيت مالياتي چاپخانه داران در بسته حمايتي از كاغذ در كارگروه تنظيم بازار كاغذ و كارگروه نوسانات قيمت كاغذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت، براي پيشنهاد به رياست جمهوري با حمايت نمايندگان سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت، معدن و تجارت و آموزش و پرورش در حال پيگيري است متن : غلامرضا شجاع در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اينكه كارگروه كاغذ به دنبال تحقق بحث معافيت صنعت چاپ از ماليات است، افزود: اين كارگروه به اين جمع بندي رسيده اند كه صنعت چاپ نيز بايد معاف از ماليات باشد تا اعمال قانون بند ل ماده ١٣٩ در ارتباط با معافيت مالياتي مطبوعات و ناشران اجرايي شود و زيرا همانگونه كه در قانون آمده، واحد هايي كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه دارند و پديد آورندگان محصولات فرهنگي بايد از ماليات معاف باشند. وي ادامه داد: در اين زمينه سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش با مشاركت سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان تعزيرات، اتاق بازرگاني، توليد كنندگان كاغذ، واردكنندگان كاغذ و مصرف كنندگان كاغذ شامل مطبوعات، ناشران و چاپخانه داران از اين تصميم حمايت كرده اند. شجاع با بيان اينكه در هيچ دوراني طي چهار دهه اخير چنين اجماعي در حمايت از معافيت مالياتي صنعت چاپ شكل نگرفته بود، گفت: در صورت معافيت مالياتي چاپخانه داران، مبالغ بالايي كه هر سال چاپخانه داران در قالب ماليات پرداخت مي كنند ميتواند در قالب گردش مالي به رونق اين صنعت، همچنين به نوسازي و بازسازي صنعت چاپ كمك كند. وي با بيان اينكه اگر معافیت صنعت چاپ از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در بسته حمایتی از تولید کاغذ در کشور گنجانده شده به سرانجام برسد ، كمك بزرگي به اين صنعت خواهد بود، عنوان كرد: مي توان گفت كه با این اقدام از أهالي فرهنگ، مطبوعاتی ها و ناشران که مشتريان اصلی اين صنعت هستند، حمايت خواهد شد. شجاع تاكيد كرد: در حد توان ناچيزم تلاش كرده ام ، تحقق اين موضوع نيازمند حمايت و همراهي اتحاديه ها و تشكل ها و أهالي صنعت چاپ سراسر كشور است تا با همياري و همدلي و پشتيباني از صنف زمينه تحقق معافيت مالياتي چاپ فراهم شود.