?> ?>خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 تير 1387 ساعت 11:57 http://www.ibna.ir/fa/naghli/22533/مدير-انتشارات-گل-محمدي-ارشاد-مافياي-توزيع-مقابله-كند -------------------------------------------------- تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ناشران ـ 45 عنوان : مدير انتشارات گل محمدي: ارشاد با مافياي توزيع مقابله كند -------------------------------------------------- مشكل اكثر ناشران در توزيع و پخش كتاب ، وجود افراد سودجو در چرخه توزيع خلاصه مي‌شود، به طوري‌كه اين مافياي پخش كتاب آن‌قدر در بين اين صنف رسوخ كرده كه با اندكي بررسي مي‌توان به عمق اين معضل پي برد./ متن : مهدي گل محمدي مدير انتشارات گل محمدي در گفت و گو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با ناشران عنوان كرد: مشكل اصلي ما اين است كه در جامعه ناشر را به عنوان يك توليد كننده كالاي فرهنگي نپذيرفته ايم. گل محمدي تصريح كرد: در حال حاضر كتاب هاي بي شماري منتشر مي شوند كه به لحاظ بار محتوايي بسيار ارزنده و مفيدند ولي به خاطر وجود افراد سودجو در چرخه توزيع،اين كتاب ها به درستي به دست مخاطب نمي رسند. در عوض كتاب هايي با عنوان زندگينامه فلان فوتباليست خارجيكه به شماره كفشاو نيزپرداخته شده،به راحتي در دسترس مخاطبان قرار مي گيرد و به كتاب پر فروشي تبديل مي شود! وي در ادامه گفت: به نظر من وزارت ارشاد براي رسيدن به يك همزباني و تعامل دوسويه با ناشران بايدبا گروه هاي توزيع و پخش مافياييمقابله و برخوردتا كتاب ها به خوبي دركتاب فروشي شهرها توزيع شوند. وي در پايانتأكيد كرد: اگر قرار باشد سه انتقاد يا پيشنهادديگر درباره تعامل ارشاد با ناشران ارايه بدهم ،باز هم مشكل توزيع، پخش و وجود مافياي آن را بيان مي كنم.