خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 تير 1399 ساعت 14:54 http://www.ibna.ir/fa/gallery/292626/1/رونمایی-کتاب-صوتی-رسانه-هنر -------------------------------------------------- عنوان : رونمایی از کتاب صوتی «از رسانه تا هنر» -------------------------------------------------- متن :