خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 آذر 1392 ساعت 11:20 http://www.ibna.ir/fa/naghli/188389/رازی-میان-نیست-پیتر-بروک-پله-چهارم -------------------------------------------------- عنوان : «رازی در میان نیست» پیتر بروک در پله چهارم -------------------------------------------------- کتاب «رازی در میان نیست» با عنوان فرعی «انديشه‌هايی درباره بازيگری و تئاتر» نوشته پیتر بروک با ترجمه محمد شهبا به چهارمین انتشار خود رسید. چاپ نخست این کتاب در سال 1383 منتشر شده بود.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اين كتاب مجموعه نوشتارهای پیتر بروک، کارگردان شهیر تئاتر انگلیسی، درباره هنر بازيگری و تئاتر است كه طی آن تجارب و ديدگاه خود را در باره نمايش با مخاطبان در میان می گذارد. این کتاب سه فصل دارد که به ترتیب عبارتند از فریبکاری ملال، ماهی زرین و رازی در میان نیست. به عنوان مثال بخشی از دیدگاه های بروک درباره ماهیت تئاتر به این صورت است: ... برای این به تئاتر می رویم که زندگی را تماشا کنیم، ولی اگر زندگی بیرون از تئاتر با زندگی درون تئاتر تفاوتی نداشته باشد تئاتر اصلا بی معناست و اجرای آن بیهوده است. ولی اگر بپذیریم که زندگی درون تئاتر آشکارتر و پرشورتر از زندگی بیرون است، آن گاه می توان دید که این زندگی همان زندگی بیرون است و هم چیزی دیگر... زندگی درون تئاتر ملموس تر و فشرده تر است زیرا غلیظ تر است. نخستین انتشار این کتاب در سال 1383 با شمارگان سه هزار نسخه و بهای 850 تومان منتشر شده بود. چهارمین چاپ رازی در میان نیست با عنوان دوم انديشه هايی درباره بازيگری و تئاتر نوشته پیتر بروک و ترجمه محمد شهبا با شمارگان هزار نسخه، 112 صفحه و بهای چهار هزار تومان از سوی انتشارات هرمس روانه کتابفروشی ها شده است. چاپ پیشین این کتاب نیز در سال 1389 با شمارگان هزار نسخه و بهای هزار و 800 تومان منتشر شده بود. پیتر بروک متولد سال 1925 کارگردان نوآور تئاتر و سینمای بریتانیایی است. شکنجه و قتل ژان-پل مارا، به نمایش درآمده توسط ساکنان تیمارستان شارنتون، به کارگردانی مارکی دوساد، گربه روی شیروانی داغ، رویا در شب نیمه تابستان، ادیپ شاه، ماهاباراتا، گردهم آیی پرندگان و ارگاست در پرسپولیس نام مهم ترین تئاترهای اجرا شده به کارگردانی بروک است. فضای خالی، نقطه عطف؛ چهل و شش سال زندگی تئاتری پيتر بروک، زندگی من در گذر زمان، در جست وجوی شکسپیر و در گشوده: با مقدمه اختصاصی پيتر بروک برای مخاطبان ايرانی از کتاب های منتشر شده بروک در ایران است.